Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.02.2022

DF2022/42

Zimná údržba miestnych komunikácií 12/2022

507,00 EUR

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/41

Telefón mobil

48,18 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/40

Servis kanalizačných systémov

144,00 EUR

Petr Mrázek, Nádražní 527, 28144 Zásmuky

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/39

Odmena výkonn.zumelcom -použ.hudobných záznamov

38,40 EUR

SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/38

Prevzatie a zhodnotení biolog.rozlož.odpadov

115,20 EUR

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/37

Telefón, OU , ŠJ, zdr.str., internet

126,90 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/36

Zberr a odvoz odpadu BRKO ŠJ

43,20 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/35

Zabezpeč.zodpoved. osoby na ochranu osob>údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/34

Vývoz komunálneho odpadu, prenájom1100 l nádob

1 054,28 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/33

Zber jedlých olejova tukov

12,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/32

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat

30,00 EUR

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/31

Právne služby

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/9

Potraviny ŠJ

86,18 EUR

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/8

Potraviny ŠJ

75,90 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/7

Potraviny ŠJ

6,56 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/6

Potraviny ŠJ

20,64 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/5

Potraviny ŠJ

68,16 EUR

Tropico Z, s.r.o., 40, 97603 Dolný Harmanec

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/4

Potraviny ŠJ

254,90 EUR

INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/3

Potraviny ŠJ

6,11 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/2

Potraviny ŠJ

96,75 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/12

Potraviny ŠJ

36,18 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/11

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/10

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

14.02.2022

DF2022/30/1

Potraviny ŠJ

134,25 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

14.02.2022

DF1990/30/10

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: