Obsah

Slovenské národné povstanie

Do boja proti fašizmu sa občania Čačína a Čerína zapojili buď priamo v radoch povstaleckej armády alebo formou pomoci. Ešte pred vyhlásením Slovenského národného povstania /25.8./1944/ odišli viacerí občania na výzvu partizánov pomáhať pri vynášaní zbraní, streliva a potravín pre povstalcov do hôr vlastnými konskými povozmi, ďalší pomáhali pri kopaní zákopov a opevňovacích prácach. Zároveň dodávali povstaleckým jednotkám potraviny počas Slovenského národného povstania, ako aj po prechode na partizánsky spôsob boja. Mnohí ukrývali počas ústupu povstalcov do hôr vo svojich domovoch príslušníkov rozbitých povstaleckých jednotiek, poskytovali im civilné obleky a zabezpečovali falošné legitimácie, ktoré mnohým zachránili život. Obidve obce boli oslobodené 21. marca 1945 Rumunskou armádou pod vedením Sovietskej armády.