Navigácia

Obsah

Poplatky

Poplatky Pálenica 1.4.2023.pdf (201.16 kB)

Obec Čerín

Liehovar na pestovateľské pálenie ovocia Čerín,  Čerín 54, 974 01 Banská Bystrica,

IČO. 00313335, DIČ: 2021115767, Registračné č.: 510130400043

Cenník poplatkov platný od 01.04.2023

 

DAŇ  Z  LIEHU  DO 43 la                                      7,02 €

DAŇ  Z  LIEHU  NAD 43 la                                 14,04 €

 

PREVÁDZKOVÉ  NÁKLADY                                 7,00 €

/voda, EE, odvoz výpalkov, údržba/

 

SPOLU  1 liter 100 % destilátu                          14,02 €

 

1 liter  52 % destilátu                                            7,29 €

Tieto ceny platia pre pestovateľa max. do 43 la pre svoju domácnosť počas výrobného obdobia – jednej sezóny.

Čistenie a zjemňovanie liehu:                            0,40 €/l

Zošrotovanie ovocia:                                           5,00 €/100 kg

Poplatok za drevo:                                             10,00 €/1 kotol