Navigácia

Obsah

Uznesenia

2015

Zoznam a znenie uznesení z I.zasadnutia novozvoleného OZ 22.12.2014 Stiahnuté: 189x | 24.06.2015

Zoznam a znenie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 05.12.2014 Stiahnuté: 172x | 24.06.2015

Zoznam a znenie uznesení z I. zasadnutia OZ 31.03.2015 Stiahnuté: 220x | 25.06.2015

Zoznam a znenie uznesení z III. zasadnutia OZ Čerín dňa 25.09.2015 Stiahnuté: 163x | 21.10.2015

Zoznam uznesení prijatých na IV. zasadnutí OZ dňa 15.12.2015 Stiahnuté: 201x | 27.01.2016

2016

Zoznam a znenie uznesení z I.zasadnutia OZ 18.3.2016 Stiahnuté: 218x | 01.06.2016

Zoznam uznesení z II. zasadnutia OZ 28.6.2016 Stiahnuté: 182x | 06.07.2016

Zoznam a znenie uznesení z I. mimoriadneho zasadnutia OZ Stiahnuté: 183x | 18.10.2016

Zoznam a znesenie uznesení z III. zasadnutia OZ 7.10.2016 Stiahnuté: 165x | 18.10.2016

Uznesenia zo IV. zasadnutia OZ dňa 16.12.2016 Stiahnuté: 176x | 16.02.2017

2017

Zoznam a znenie uznesení z I. zasadnutia OZ 10.3.2017 Stiahnuté: 182x | 15.03.2017

Uznesenia z I. mimoriadneho zasadnutia OZ 12.4.2017 Stiahnuté: 191x | 19.04.2017

Zoznam a znenie uznesení z II. mimoriadneho zasadnutia OZ 16.05.2017 Stiahnuté: 219x | 29.05.2017

Zoznam a znenie uznesení z II.zasadnutia OZ 9.6.2017 Stiahnuté: 226x | 16.06.2017

Zoznam a znenie uznesení z III.zasadnutia OZ 21.8.2017 Stiahnuté: 177x | 23.08.2017

2018

Zoznam a znenie uznesení z I. zasadnutia OZ Čerín 20.3.2018 Stiahnuté: 192x | 11.06.2018

Zoznam a znenie uznesení z I.mimoriadneho zasadnutia OZ 27.3.2018 Stiahnuté: 162x | 11.06.2018

zoznam a znenie uznesení II. zasadnutie OZ ˇČerín 7.6.2018 Stiahnuté: 178x | 19.06.2018

Zoznam a znenie uznesení z II.mimoriadneho zasadnutia OZ 26.6.2018 Stiahnuté: 92x | 10.04.2019

Zoznam a znenie uznesení z ustanovujúceho zasadnutia OZ 7.12.2018 Stiahnuté: 82x | 10.04.2019

Stránka