Navigácia

Obsah

Uznesenia

2022

Zoznam a znenie uznesení z I .zasadnutia OZ dňa 15.03.2022 Stiahnuté: 55x | 16.03.2022

Zoznam a znenie uznesení z I. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 23.01.2022 Stiahnuté: 46x | 25.01.2022

Zoznam a znenie uznesení z II. mimoriadneho zasadnutia OZ 11.4.2022 Stiahnuté: 39x | 13.04.2022

Zoznam a znenie uznesení z II. zasadnutia OZ Čerín 17.06.2022 Stiahnuté: 36x | 01.08.2022

Zoznam a znenie uznesení z III. zasadnutia OZ 2022 Stiahnuté: 25x | 14.07.2022

Zoznam a znenie uznesení IV. zasadnutie OZ dňa 07.10.2022 Stiahnuté: 14x | 10.10.2022

Zoznam a znenie uznesení Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 23.11.2022 Stiahnuté: 17x | 25.11.2022

2021

Zoznam a znenie uznesení z I. zasadnutia OZ 8.3.2021 Stiahnuté: 115x | 12.03.2021

Zoznam a znenie uznesení II.zasadnutie OZ 11.06.2021 Stiahnuté: 79x | 21.06.2021

Zoznam a znenie uznesení III.OZ 27.08.2021 Stiahnuté: 67x | 03.09.2021

Zoznam a znenie uznesení IV: zasadnutia OZ dňa 13.12.2021 Stiahnuté: 68x | 17.12.2021

2020

Zoznam a znenie uznesení z I. OZ 2020 Stiahnuté: 111x | 02.04.2020

Zoznam a znenie uznesení II.zasadnutie OZ 11.06.2020 Stiahnuté: 105x | 18.06.2020

Zoznam a znenie uznesení III. zasadnutie OZ 11.09.2020 Stiahnuté: 88x | 17.09.2020

Zoznam a znenie uznesení z I.mimoriadneho zasadnutia OZ 28.10.2020 Stiahnuté: 90x | 29.10.2020

Zoznam a znenie uznesení z IV. zasadnutia OZ 11.12.2019 Stiahnuté: 103x | 18.12.2020

2019

Zoznam a znenie uznesení z I.zasadnutia OZ 28.3.2019 Stiahnuté: 242x | 10.04.2019

Zoznam a znenie uznesení zo zasadnutia OZ 11.4.2019 Stiahnuté: 172x | 16.04.2019

Zoznam a znenie uznesení z II. mimoriadneho zasadnutia OZ 3.5.2019 Stiahnuté: 171x | 10.05.2019

Zoznam a znenie uznesení z II. zasadnutia OZ Stiahnuté: 152x | 10.06.2019

Stránka