Navigácia

Obsah

2022

VZN obce Čerín č, 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 15x | 23.08.2022

2021

VZN obce Čerín č. 3/2021 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 34x | 16.12.2021

VZN obce Čerín č. 2/2021 o zrušení VZN obce Čerín č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Stiahnuté: 40x | 16.12.2021

VZN obce Čerín č. 1/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 56x | 09.03.2021

2020

VZN č 2/.2020 o miestnych daniach a miestnompoplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 75x | 16.12.2020

VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 63x | 16.12.2020

Návrh VZN obce Čerín č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 5/2015 v znení neskorších predpisov o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 402x | 04.12.2020

2019

VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 110x | 16.12.2019

VZN obce Čerín č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 102x | 16.12.2019

Návrh VZN obce Čerín č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta vebné odpady Stiahnuté: 99x | 11.12.2019

Návrh VZN obce Čerín o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 748x | 28.11.2019

Návrh VZN č. 22019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 125x | 31.05.2019

VZN č.1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Čerín Stiahnuté: 168x | 18.04.2019

2017

VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO Stiahnuté: 214x | 05.02.2019

VZN č. 1-2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zarriadenia Stiahnuté: 1131x | 19.02.2018

VZN č. 3-2017 trhový poriadok Stiahnuté: 1133x | 19.02.2018

VZN č. 4-2017 o podmienkach predaja výrobkov na trhov miestach Stiahnuté: 1286x | 19.02.2018

2016

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku rok 2016 Stiahnuté: 311x | 09.02.2018

Návrh VZN ÚPD ZaD č.3 2016 Stiahnuté: 308x | 09.02.2018

Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 2016 Stiahnuté: 265x | 09.02.2018

Stránka