Navigácia

Obsah

2021

VZN obce Čerín č. 3/2021 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov Stiahnuté: 15x | 16.12.2021

VZN obce Čerín č. 2/2021 o zrušení VZN obce Čerín č. 1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Stiahnuté: 22x | 16.12.2021

VZN obce Čerín č. 1/2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 42x | 09.03.2021

2020

VZN č 2/.2020 o miestnych daniach a miestnompoplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 56x | 16.12.2020

VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 45x | 16.12.2020

Návrh VZN obce Čerín č.1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Čerín č. 5/2015 v znení neskorších predpisov o nakladaní s komunálnymi odpadmi Stiahnuté: 327x | 04.12.2020

2019

VZN obce Čerín č. 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 93x | 16.12.2019

VZN obce Čerín č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 85x | 16.12.2019

Návrh VZN obce Čerín č.3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta vebné odpady Stiahnuté: 83x | 11.12.2019

Návrh VZN obce Čerín o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 683x | 28.11.2019

Návrh VZN č. 22019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia Stiahnuté: 104x | 31.05.2019

VZN č.1/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Čerín Stiahnuté: 148x | 18.04.2019

2017

VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO Stiahnuté: 194x | 05.02.2019

VZN č. 1-2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zarriadenia Stiahnuté: 1067x | 19.02.2018

VZN č. 3-2017 trhový poriadok Stiahnuté: 1063x | 19.02.2018

VZN č. 4-2017 o podmienkach predaja výrobkov na trhov miestach Stiahnuté: 1210x | 19.02.2018

2016

Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku rok 2016 Stiahnuté: 287x | 09.02.2018

Návrh VZN ÚPD ZaD č.3 2016 Stiahnuté: 292x | 09.02.2018

Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 2016 Stiahnuté: 247x | 09.02.2018

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi č. 1-2016 Stiahnuté: 253x | 09.02.2018

Stránka