Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.05.2023

Zmluva o zabezpečení sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

9/2023

176,00 EUR

Senior plus n.o.

Obec Čerín

24.05.2023

Zmluva č. 3231002 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

8/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín

13.04.2023

Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1.6.2003 v znení Dodatku č. 1 až 15

7/2023

Neuvedené

Spoločný obecný úrad

Obec Čerín

13.04.2023

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

6/2023

Neuvedené

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Obec Čerín

13.04.2023

Dodatok č. 13 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu v znení neskorších dodatkov zo dňa 01.07.2005

5/2023

Neuvedené

Marius Pedersen

Obec Čerín

02.03.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

187/2023

2,00 EUR

Ing. Lucia Hupková

Obec Čerín

24.02.2023

Poistenie upodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6 828 815 995

4/2023

147,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

16.02.2023

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z oblaov a neobalových výrobkov

3/2023

Neuvedené

E-cycling s.r.o.

Obec Čerín

31.01.2023

Dodatok č. 12 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu v znení neskorších dodatkov zo dňa 01.07.2005

2/2023

viď. zmluva

Marius Pedersen

Obec Čerín

31.01.2023

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 02.02.1996

1/2023

viď. zmluva

Marius Pedersen

Obec Čerín

10.01.2023

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 13/2022 zo daň 29.04.2022

43/2022

viď. zmluva

Petra Crmanová

Obec Čerín

03.01.2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

42/2022

viď. zmluva

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa

Obec Čerín

30.12.2022

Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Č1/2012 zo dňa 30.11.2012

41/2022

viď. zmluva

Pavel Madoš

Obec Čerín

15.12.2022

Zmluva o dielo

40/2022

viď. zmluva

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín

12.12.2022

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb

39/2022

70,00 EUR sedemdesiat

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

12.12.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 215/2022

38/2022;

27 000,00 EUR dvadsaťsedemtisíc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Čerín

12.12.2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

37/2022

viď. zmluva

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Čerín

08.12.2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-564-006/2022

36/2022

viď. zmluva

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čerín

16.11.2022

Zmluva o dielo

35/2022

1 100,00 EUR jedentisícsto eur

Terra Grata n.o., Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

Darovacia zmluva č.p,: KRHZ-BB--VO407-006/2022

34/2022

viď. zmluva

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čerín

11.11.2022

Dodatok č1 k Zml. o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ANG8

33/2022

viď. zmluva

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čerín

10.11.2022

Zmluva o dielo

32/2022

2 583,74 EUR

MR STAVING, s.r.o., Horná Mičiná 174, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

09.11.2022

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 140/028/22

31/2022

8 743,17 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

09.11.2022

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 140/027/22

30/2022

7 902,89 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

02.11.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.5.2020

29/2022

viď. zmluva

MR STAVING, s.r.o., Horná Mičiná 174, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: