Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.11.2022

Darovacia zmluva č.p,: KRHZ-BB--VO407-006/2022

34/2022

viď. zmluva

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čerín

11.11.2022

Dodatok č1 k Zml. o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070ANG8

33/2022

viď. zmluva

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Čerín

10.11.2022

Zmluva o dielo

32/2022

2 583,74 EUR

MR STAVING, s.r.o., Horná Mičiná 174, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

09.11.2022

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 140/028/22

31/2022

8 743,17 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

09.11.2022

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 140/027/22

30/2022

7 902,89 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

02.11.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 19.5.2020

29/2022

viď. zmluva

MR STAVING, s.r.o., Horná Mičiná 174, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.11.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

28/2022

viď. zmluva

Slovenské misijné hnutie

Obec Čerín

26.10.2022

Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škode právnických osôb

27/2022

89,48 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

21.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

26/2022

viď. zmluva

Základná škola sv. Dominika Savia

Obec Čerín

13.09.2022

Zmluva o dielo

25/2022

viď. zmluva

AG PRESTA s.r.o., 43, 97401 Môlča

Obec Čerín

22.08.2022

Zmluva o spolupráci

24/2022

100,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

17.08.2022

Zmluva o nájme zariadenia vrtu ČAM - 1, registračné číslo B -083 Čačín

23/2022

viď. zmluva

WELNEA SK, s.r.o.

Obec Čerín

16.08.2022

Dodatok č. k Zmluve o zriadení vecného bremena

22/2012

viď. zmluva

Nikola Lukáčová s manž.

Obec Čerín

09.08.2022

Zmluv ao zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

21/2022

viď. zmluva

Ing. Mária Huštáková ekonomické,účtovné poradenstvo, Bernolákova 41, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

28.06.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

20/2022

viď. zmluva

Nikola Lukáčová s manž.

Obec Čerín

02.06.2022

Nájomná zmluva

18/2022

410,00 EUR Štyristodesať EUR

OTESY spol. s.r.o

Obec Čerín

30.05.2022

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 622023693

17/2022

viď. zmluva

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

24.05.2022

Zmluva o dielo č. 06/2022

16/2022

viď. zmluva

RENOVIA, s.r.o, Lieskovská cesta 488, 960 01 Lieskovec

Obec Čerín

24.05.2022

Zmluva č. 322 1002 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

15/2022

3 000,00 EUR Tritisíc EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín

03.05.2022

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 08.02.2022

14/2022

638,00 EUR Šesťstotridsaťosem EUR

Zátrochová Anna

Obec Čerín

03.05.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

13/2022

viď. zmluva

Petra Crmanová

Obec Čerín

19.04.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

12/2022

50,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

05.04.2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

11/2022

viď. zmluva

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina

Obec Čerín

02.03.2022

Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ č.BB008/2022

10/2022

viď. zmluva

MASLEN, s.r.o.

Obec Čerín

25.02.2022

Kúpna zmluva

9/2022

40 000,00 EUR štyridsaťtisíc eur

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: