Obsah

Archív FZO

Zmluvy

2018

Skupinové poistenie detí MŠ šk.r. 2017-2018 Stiahnuté: 351x | 25.01.2018

Zmluva o prevzatí a zhodnotení bilogicky rozložiteľných odpado Stiahnuté: 420x | 25.01.2018

Dohoda o cene Eko - Bio Budča Stiahnuté: 302x | 25.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb-balík služieb Sl Stiahnuté: 310x | 25.01.2018

Zmluva o prenájme plochy MATELCO Stiahnuté: 293x | 25.01.2018

Zmluva o poskytovaní právnej služby JUDr.Novák Stiahnuté: 567x | 25.01.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelá Stiahnuté: 308x | 25.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdeláv Stiahnuté: 314x | 25.01.2018

Zmluva o dielo Agro Priechod Stiahnuté: 392x | 25.01.2018

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 356x | 25.01.2018

2017

Kúpna zmluva Stiahnuté: 323x | 07.03.2017

Dodatok k zml.o poskyt.verej.služieb Stiahnuté: 322x | 07.03.2017

Dodatok k zml. o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Stiahnuté: 324x | 07.03.2017

Dodatok č.12 k zmluve o zradení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 359x | 07.03.2017

Zmluva č. 3172017ODDF BBSK Stiahnuté: 332x | 21.06.2017

Zmluva č. 37538 DPO SR Stiahnuté: 340x | 21.06.2017

Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa 2017 Stiahnuté: 332x | 21.06.2017

Zmluva o reklame a propagácii - GEOMAD Stiahnuté: 315x | 30.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru AGRO-PONIKY Stiahnuté: 292x | 30.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru AG - Poniky Stiahnuté: 299x | 30.06.2017

Stránka