Obsah

Archív FZO

Zmluvy

2018

Skupinové poistenie detí MŠ šk.r. 2017-2018 Stiahnuté: 275x | 25.01.2018

Zmluva o prevzatí a zhodnotení bilogicky rozložiteľných odpado Stiahnuté: 277x | 25.01.2018

Dohoda o cene Eko - Bio Budča Stiahnuté: 229x | 25.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb-balík služieb Sl Stiahnuté: 246x | 25.01.2018

Zmluva o prenájme plochy MATELCO Stiahnuté: 231x | 25.01.2018

Zmluva o poskytovaní právnej služby JUDr.Novák Stiahnuté: 431x | 25.01.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelá Stiahnuté: 239x | 25.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdeláv Stiahnuté: 230x | 25.01.2018

Zmluva o dielo Agro Priechod Stiahnuté: 310x | 25.01.2018

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 272x | 25.01.2018

2017

Kúpna zmluva Stiahnuté: 263x | 07.03.2017

Dodatok k zml.o poskyt.verej.služieb Stiahnuté: 259x | 07.03.2017

Dodatok k zml. o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Stiahnuté: 256x | 07.03.2017

Dodatok č.12 k zmluve o zradení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 289x | 07.03.2017

Zmluva č. 3172017ODDF BBSK Stiahnuté: 257x | 21.06.2017

Zmluva č. 37538 DPO SR Stiahnuté: 267x | 21.06.2017

Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa 2017 Stiahnuté: 271x | 21.06.2017

Zmluva o reklame a propagácii - GEOMAD Stiahnuté: 252x | 30.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru AGRO-PONIKY Stiahnuté: 226x | 30.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru AG - Poniky Stiahnuté: 234x | 30.06.2017

Stránka