Obsah

Archív FZO

Zmluvy

2018

Skupinové poistenie detí MŠ šk.r. 2017-2018 Stiahnuté: 430x | 25.01.2018

Zmluva o prevzatí a zhodnotení bilogicky rozložiteľných odpado Stiahnuté: 522x | 25.01.2018

Dohoda o cene Eko - Bio Budča Stiahnuté: 375x | 25.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb-balík služieb Sl Stiahnuté: 381x | 25.01.2018

Zmluva o prenájme plochy MATELCO Stiahnuté: 363x | 25.01.2018

Zmluva o poskytovaní právnej služby JUDr.Novák Stiahnuté: 738x | 25.01.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelá Stiahnuté: 382x | 25.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdeláv Stiahnuté: 397x | 25.01.2018

Zmluva o dielo Agro Priechod Stiahnuté: 468x | 25.01.2018

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 422x | 25.01.2018

2017

Kúpna zmluva Stiahnuté: 394x | 07.03.2017

Dodatok k zml.o poskyt.verej.služieb Stiahnuté: 390x | 07.03.2017

Dodatok k zml. o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Stiahnuté: 401x | 07.03.2017

Dodatok č.12 k zmluve o zradení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 437x | 07.03.2017

Zmluva č. 3172017ODDF BBSK Stiahnuté: 409x | 21.06.2017

Zmluva č. 37538 DPO SR Stiahnuté: 408x | 21.06.2017

Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa 2017 Stiahnuté: 396x | 21.06.2017

Zmluva o reklame a propagácii - GEOMAD Stiahnuté: 379x | 30.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru AGRO-PONIKY Stiahnuté: 369x | 30.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru AG - Poniky Stiahnuté: 362x | 30.06.2017

Stránka