Obsah

Archív FZO

Zmluvy

2018

Skupinové poistenie detí MŠ šk.r. 2017-2018 Stiahnuté: 253x | 25.01.2018

Zmluva o prevzatí a zhodnotení bilogicky rozložiteľných odpado Stiahnuté: 243x | 25.01.2018

Dohoda o cene Eko - Bio Budča Stiahnuté: 210x | 25.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb-balík služieb Sl Stiahnuté: 228x | 25.01.2018

Zmluva o prenájme plochy MATELCO Stiahnuté: 212x | 25.01.2018

Zmluva o poskytovaní právnej služby JUDr.Novák Stiahnuté: 370x | 25.01.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelá Stiahnuté: 218x | 25.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdeláv Stiahnuté: 208x | 25.01.2018

Zmluva o dielo Agro Priechod Stiahnuté: 292x | 25.01.2018

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 251x | 25.01.2018

2017

Kúpna zmluva Stiahnuté: 247x | 07.03.2017

Dodatok k zml.o poskyt.verej.služieb Stiahnuté: 240x | 07.03.2017

Dodatok k zml. o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Stiahnuté: 240x | 07.03.2017

Dodatok č.12 k zmluve o zradení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 248x | 07.03.2017

Zmluva č. 3172017ODDF BBSK Stiahnuté: 220x | 21.06.2017

Zmluva č. 37538 DPO SR Stiahnuté: 224x | 21.06.2017

Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa 2017 Stiahnuté: 234x | 21.06.2017

Zmluva o reklame a propagácii - GEOMAD Stiahnuté: 236x | 30.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru AGRO-PONIKY Stiahnuté: 210x | 30.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru AG - Poniky Stiahnuté: 218x | 30.06.2017

Stránka