Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.06.2023

DF2023/117

Zodpovedná sooba GDPR

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

31.05.2023

DF2023/116

Servis zariadenia na úpravu vody, tabletovná soľ, filtračná zložka - MŠ

151,21 EUR

AQUA trade Slovakia s.r.o, Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen

Obec Čerín

31.05.2023

DF2023/115

GP - určenie vlastníckych práv na pozemkoch p.č. 100/4, 104/2, 136/2, 1278/8, 1278/9 k.ú. Čerín

400,00 EUR

Ing. Ján Sabacký, Iliašská cesta 14995/93A Banská Bystrica

Obec Čerín

31.05.2023

DF2023/114

Prenájom skákacieho hradu 28.5.2023

370,00 EUR

Miroslav Škařupa, Tatranská 96, 97411 Banská Bystrica

Obec Čerín

31.05.2023

DF2023/113

Telocvičné náradie MŠ-detský basket.kôš, gymnast. obruč, detské švihadlo, penový oštep, samonafukov.

426,03 EUR

Kocjak Invest, s.r.o., Makovského 1177/1, 16300 Praha

Obec Čerín

25.05.2023

DF2023/112

Audítorské práce na overenie účtovníctva aúčtovnej závierky za rok 2022

600,00 EUR

Ing. Mária Huštáková ekonomické,účtovné poradenstvo, Bernolákova 41, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

24.05.2023

DF2023/111

Vodné KD Ča/23.2.-16.5.2023

1,87 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

24.05.2023

DF2023/110

Vodné MŠ, ŠJ/23.2.-16.5.2023

148,33 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

24.05.2023

DF2023/109

Vodné Pálenica /28.2.-16.5.2023

896,11 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

18.05.2023

DF2023/108

Vodné DS Čačín /25.11.2023-15.3.2023

0,00 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

15.05.2023

DF2023/107

Vodné KD Čerín /25.11.2022-5.5.2023

38,05 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

15.05.2023

DF2023/106

Vodné DS Čerín /25.112022-5.5.2023

0,00 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.05.2023

DF2023/105

Zber a zhodnotenie biolog.rozlož.odpadov

230,40 EUR

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín

11.05.2023

DF2023/103

Dodávka vody verejným vodovodom súp. č.21 Čerín obdobie 25.11.2022-15.03.2023

12,22 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

10.05.2023

DF2023/104

Telefón mobil

61,20 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

10.05.2023

DF2023/92/9

Potraviny ŠJ

66,35 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

10.05.2023

DF2023/92/8

Potraviny ŠJ

308,00 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

10.05.2023

DF2023/92/7

Potraviny ŠJ

19,06 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

10.05.2023

DF2023/92/6

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

10.05.2023

DF2023/92/5

Potraviny ŠJ

87,66 EUR

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín

10.05.2023

DF2023/92/4

Potraviny ŠJ

34,32 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

10.05.2023

DF2023/92/3

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

10.05.2023

DF2023/92/2

Potraviny ŠJ

86,46 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

10.05.2023

DF2023/92/10

Potraviny ŠJ

16,80 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

10.05.2023

DF2023/92/1

Potraviny ŠJ

11,20 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: