Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.12.2021

DF2021/244

Odber a zhodnotenie biolog.rozlož.odpadov Pálenica

86,40 EUR

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín

13.12.2021

DF2021/227/8

Potraviny ŠJ

78,36 EUR

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín

13.12.2021

DF2021/227/7

Potraviny ŠJ

27,76 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

13.12.2021

DF2021/227/6

Potraviny ŠJ

96,82 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

13.12.2021

DF2021/227/5

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

13.12.2021

DF2021/227/4

Potraviny ŠJ

6,12 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

13.12.2021

DF2021/227/3

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

13.12.2021

DF2021/227/2

Potraviny ŠJ

132,06 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

13.12.2021

DF2021/227/1

Potraviny ŠJ

6,33 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

09.12.2021

DF2021/243

Paušál BOZP a OPP, PZS 4.Q 2021

90,00 EUR

PYROBOSS,s.r.o, Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

09.12.2021

DF2021/242

Sakret betón 25 kg

12,00 EUR

Smädo Rastislav, 167, 974 01 Horná Mičiná

Obec Čerín

08.12.2021

DF2021/241

Zber, zhodnotenie a zneškodnenie nebez.odpadov

177,40 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

08.12.2021

DF2021/240

Obecné noviny - predplatné 2022

98,80 EUR

INPROST, s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1

Obec Čerín

08.12.2021

DF2021/239

Vodné 27.8.2021-29.11.2021 Pálenica

209,41 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

07.12.2021

DF2021/238

Vývoz komunálneho odpadu

1 070,88 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

07.12.2021

DF2021/237

Poskytovanie právnych služieb

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

07.12.2021

DF2021/236

Telefón OU, MŠ, zdr.str., internet

131,21 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

07.12.2021

DF2021/235

Zber a odvoz odpadu BRKO ŠJ

43,20 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Čerín

03.12.2021

DF2021/207/6

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

03.12.2021

DF2021/207/5

Potraviny ŠJ

19,39 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

03.12.2021

DF2021/207/4

Potraviny ŠJ

17,25 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

03.12.2021

DF2021/207/3

Potraviny ŠJ

18,74 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

03.12.2021

DF2021/207/2

Potraviny Šj

21,01 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

03.12.2021

DF2021/207/1

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

03.12.2021

DF2021/234

Vodné MŠ, ŠJ /26.8.-26.11.2021

110,52 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: