Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.06.2018

DF2018/111

Vodné DS Čačín 23.2.23.5.2018

0,00 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

01.06.2018

DF2018/110

Vodné DS Čerín 23.2.-23.5.2018

4,32 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

01.06.2018

DF2018/109

Vodné KD Čačín 23.2.-23.5.2018

11,53 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

01.06.2018

DF2018/108

Servisné práce zabezpečovacie zariadenie

289,20 EUR

ALTYS, spol. s r.o., Kremnička, 97400 Banská Bystrica

Obec Čerín

01.06.2018

DF2018/107

Poskytnutie informácie audítorovi

60,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

01.06.2018

DF2018/106

Audítorské overenie účtovníctva a ročnej účtovnej závierky za rok 2017

318,00 EUR

Ing.Cibulová Daniela, 252, 97401 Riečka

Obec Čerín

01.06.2018

DF2018/105

Modernizácia kancelárskych priestorov OU

6 088,50 EUR

MAGNA-ON, s.r.o, Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

01.06.2018

DF2018/104

Telefón mobil

88,03 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

17.05.2018

DF2018/103

Vývoz odpadu BRKO ŠJ

48,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

17.05.2018

DF2018/102

Zberný dvor

36,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

17.05.2018

DF2018/101

Vývoz komunálneho odpadu

996,48 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

17.05.2018

DF2018/100

Knihy obecná knižnica

68,56 EUR

Martinus, s.r.o., Gorkého, 03601 Martin

Obec Čerín

17.05.2018

DF2018/99

Právne služby 4/2018

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

17.05.2018

DF2018/98

Telefón OU, internet, MŠ, zdr.str.

110,50 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

17.05.2018

DF2018/97

Tlačiareň ŠJ

40,90 EUR

Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho, 82104 Bratislava - mestská časť Ruži

Obec Čerín

17.05.2018

DF2018/96

Pílenie asfaltu, penetrácia pod asfalt, ručná pokládka asfaltu

2 000,00 EUR

PS GRAVELS s. r. o., Záhradná 11-13, 96212 Detva

Obec Čerín

17.05.2018

DF2018/95

Turistická a cyklistická skladaná mapa VKÚ

180,36 EUR

VKÚ Harmanec, s.r.o., 54, 97401 Kynceľová

Obec Čerín

07.05.2018

DF2018/94

Potraviny ŠJ

12,10 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

07.05.2018

DF2018/93

Potraviny ŠJ

159,56 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

07.05.2018

DF2018/92

Potraviny ŠJ

58,48 EUR

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín

07.05.2018

DF2018/91

Potraviny ŠJ

6,80 EUR

MasoLAPIN, s.r.o., T. Vansovej, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

07.05.2018

DF2018/90

Potraviny ŠJ

13,00 EUR

MasoLAPIN, s.r.o., T. Vansovej, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

07.05.2018

DF2018/89

Potraviny ŠJ

16,85 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

07.05.2018

DF2018/88

Potraviny ŠJ

31,02 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

07.05.2018

DF2018/87

Potraviny ŠJ

4,80 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: