Navigácia

Obsah

Kontaktné údaje

Obec Čerín / ako právnická osoba/ vznikla v roku 1990 na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení po komunálnych voľbách 23. -24. novembra 1990 ako orgán územnej samosprávy.

Adresa:
Obec Čerín
Čerín 11
974 01 Banská Bystrica

IČO: 00313335
DIČ: 2021115767

telefón:
048/4192204
048/4192329
048/4192359

e-mail:
pavel.kmet@cerin.sk
viera.kvakova@cerin.sk
jana.fungacova@cerin.sk

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: 1398325001/5600
IBAN SK66 5600 0000 0013 9832 5001

BIC kód banky KOMASK2X

Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov: 

  • No-one, s.r.o.
  • IČO: 47 519 029
  • Sídlo: Frankovská 1/F, 831 01 Bratislava
  • Ing. Gabriel Blesák
  • Telefón: +421 905 701050
  • E-mail: gdpr@no-one.sk