Navigácia

Obsah

Zamestnanci

Meno a priezvisko

Funkcia

Telefón

E-mail

Jana Fungáčová

 

matrika, evidencia obyvateľstva,

mzdy, dane z nehnuteľnosti, všeobecná agenda

048/4192359

jana.fungacova@cerin.sk

 

Viera Kvaková

 

ekonomika,
účtovníctvo,

rozpočet, dotácie,
poplatky komunálny odpad,

odpadové hospodárstvo

zmluvy,
všeobecná agenda

048/4192329

viera.kvakova@cerin.sk

Ing. Miroslav Hýbl

hlavný konrolór obce