Obsah

Materská škola a Školská jedáleň pri Materskej škole

Obec Čerín
zriaďovateľ škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity
:

Materská škola v Čeríne
riaditeľka: Mgr. Rybárová Dana

učiteľka MŠ: Mgr. Ostrolucká Marta


Adresa: Čerín 57, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: tel. 048/4192213

Školská jedáleň pri Materskej škole
Vedúca: Soňa Balková
Adresa: Čerín 57, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt: tel. 048/4192213