Obsah

Poslanci a komisie

Obecné zastupiteľstvo obce Čerín

 

Poslanci obecného zastupiteľstva volebné obdobie 2022 -2026

 

Ing. Lukáš Malatinec – zástupca starostu obce /0918335523

Ing. Tomáš Smädo, 0903467716

Roman Lenár, 0903805292

Andrej Drako, 0905574100

PhDr. Tatiana Vohárová, 0905332704

 


Na ustanovujúcim zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Čerín dňa 23. 11. 2022:

  • novozvolení poslanci zložili sľub poslanca
  • starosta obce poveril Ing.Lukáša Malatinca zastupovaním starostu obce Čerín
  • boli zvolení predsedovia komisií obecného zastupiteľstva


Komisie Obecného zastupiteľstva obce Čerín volebné obdobie 2022 - 2026
 

  • Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva  predseda Ing. Lukáš Malatinec
  • Finančná komisia predseda Roman Lenár
  • Kultúrno-školská a športová komisia predseda PhDr. Tatiana Vohárová
  • Komisia na ochranu verejného poriadku predseda Ing. Tomáš Smädo
  • Sociálno – zdravotná komisia  predseda Andrej Drako