Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.11.2022

DF2022/223

Drevené pelety - množstvo 5 t, MŠ Čerín

2 475,00 EUR

GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky

Obec Čerín

21.11.2022

DF2022/222

Program rozvoja obce Čerín v zmysle ZoD - 1.časť

350,00 EUR

Terra Grata n.o., Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/221

Vodné KD Ča /1.9.-8.11.2022

4,43 EUR

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/220

Vodné MŠ, ŠJ/27.8.-8.11.2022

96,50 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/219

Vodné Pálenica/29.8.-9.11.2022

336,01 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/218

GDPR - zodpovedná sooba

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/9

Potraviny Šj

0,00 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/8

Potraviny ŠJ

85,09 EUR

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/7

Potraviny ŠJ

99,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/6

Potraviny ŠJ

8,58 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/5

Potraviny ŠJ

21,18 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/4

Potraviny ŠJ

65,20 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/3

Potraviny ŠJ

166,38 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/2

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/1

Potraviny ŠJ

15,18 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

10.11.2022

DF2022/217

Prevzatie a zhodnotenie biolog.rozlož.odpadov

115,20 EUR

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín

10.11.2022

DF2022/216

Právne služby

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

10.11.2022

DF2022/215

Geometrický plán pozemok p.č. 161/3 k>ú. Čerín

280,00 EUR

Ing. Ján Sabacký, Iliašská cesta 14995/93A Banská Bystrica

Obec Čerín

10.11.2022

DFZ2022/8

Tlačivá daň z nehnuteľnosti, rybárske lístky

70,72 EUR

CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra

Obec Čerín

04.11.2022

DF2022/214

Telefón OU, Šj, zdr.str., internet

89,23 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

04.11.2022

DF2022/213

Zbere a odvoz odpadu BRKO ŠJ

54,00 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Čerín

04.11.2022

DF2022/212

Zber jedlých olejov a tukov

12,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

04.11.2022

DF2022/211

Zber komunálneho odpadu, prenájom 1100 l nádob

1 196,01 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

04.11.2022

DF2022/210

Trojmodulová autobusová zastávka, lavičky, montáž

2 178,00 EUR

L - DEN Slovakia, spol. s r.o., Kamenná 202/40, 96622 Lutila

Obec Čerín

04.11.2022

DF2022/209

Dojkrídlová informačná vitrína 1000x1450 mm 2 ks Stojany na zabetónovanie 2 páry

1 089,60 EUR

L - DEN Slovakia, spol. s r.o., Kamenná 202/40, 96622 Lutila

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: