Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.12.2022

DF2022/228/7

Potraviny ŠJ

121,47 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

08.12.2022

DF2022/228/6

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

08.12.2022

DF2022/228/5

Potraviny ŠJ

18,70 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

08.12.2022

DF2022/228/4

Potraviny ŠJ

56,10 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

08.12.2022

DF2022/228/3

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

08.12.2022

DF2022/228/2

Potraviny ŠJ

8,58 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

08.12.2022

DF2022/228/10

Potraviny ŠJ

44,22 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

08.12.2022

DF2022/228/1

Potraviny ŠJ

23,60 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

08.12.2022

DF2022/240

Zabezpeč.zodpoved. osoby na ochranu osob>údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

06.12.2022

DF2022/239

Zber jedlých olejov a tukov

12,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

06.12.2022

DF2022/238

Zber komunálneho odpadu, prenájom 1100 l nádob

1 833,74 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

06.12.2022

DF2022/237

Telefón OU, ŠJ, zdr.str., internet

86,80 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

06.12.2022

DF2022/236

Ročný poplatok GDPR+certifikáte SSL 1.12.2022-30.11.2023

150,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín

06.12.2022

DF2022/235

Zber a odvoz odpadu BRKO ŠJ

43,20 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Čerín

06.12.2022

DF2022/234

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat

30,00 EUR

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina

Obec Čerín

06.12.2022

DF2022/227

Vrátená záloha palety

-75,00 EUR

GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky

Obec Čerín

06.12.2022

DF2022/226

Vrátená záloha pallety

-30,00 EUR

GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky

Obec Čerín

06.12.2022

DF2022/225

Dodávka vody verejným vodovodom súp. č.21 Čerín /19.5.2022-24.11.2022/

19,12 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.12.2022

DF2022/233

Vodné DS Če /19.5.24.11.2022

10,38 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.12.2022

DF2022/232

Vodné KD Če /19.5.-24.11.2022

16,26 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.12.2022

DF2022/231

Vodné DS Ča/19.5-24.11.2022

0,00 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.12.2022

DF2022/230

Dopravné zrkadlo STANDARD 1000 x 800 mm množstvo: 1 ks

272,40 EUR

SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30, 85107 Bratislava

Obec Čerín

02.12.2022

DF2022/229

Telefón mobil

63,20 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

02.12.2022

DF2022/228

,,Autobusový prístrešok a chodník" na základe ZoD č.06/2022

10 979,30 EUR

RENOVIA, s.r.o, Lieskovská cesta 488, 960 01 Lieskovec

Obec Čerín

23.11.2022

DF2022/224

Revitalizácia verejných priestranstiev pri obecnom

2 583,74 EUR

MR STAVING, s.r.o., Horná Mičiná 174, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: