Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
01.08.2023

DF2023/155

Právne služby

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

31.07.2023

DF2023/154

Telefón mobil

63,80 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

31.07.2023

DF2023/153

Oprava miestneho rozhlasu

52,90 EUR

RÁDIO-OPRAVOVŇA Milan Strieborný, Imatra 2445/15, 96001 Zvolen

Obec Čerín

31.07.2023

DF2023/152

Tepovanie kobercov MŠ

129,40 EUR

JURSO s. r. o., Mateja Bela 7, 97411 Banská Bystrica

Obec Čerín

28.07.2023

DF2023/151

Maľovanie priestorov obecnej pálenice a práce s tým súvisiace.

545,00 EUR

Jaroslav Hritz, Sládkovičova 5939/72, 97405 Banská Bystrica

Obec Čerín

28.07.2023

DF2023/150

Členský poplatok 2.polrok 2023

338,25 EUR

NAŠA LIESKA o.z., Horná 27, 067 45 Lieskovec

Obec Čerín

24.07.2023

DF2023/149

Projektanské práce: ,,Rekonštrukcia domu smútku v Čeríne"

1 000,00 EUR

INGSMAD s.r.o., Čerín 85, 97401 Čerín

Obec Čerín

21.07.2023

DF2023/147

Čistiace potreby ŠJ

110,05 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

19.07.2023

DF2023/146

Skladané mapy VKÚ, prezentácia v TM VKÚ-typ C

216,00 EUR

VKÚ Harmanec, s.r.o., 54, 97401 Kynceľová

Obec Čerín

17.07.2023

DF2023/145

Servis. podpora sofvér INISOFT 14.7.2023-31.7.2024

39,60 EUR

INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

17.07.2023

DF2023/144

Softvér ENVITA SK, lic.č.00313335-000-298, verzia 2.1. s modulom: Odpady -základná evidencia 118,80

118,80 EUR

INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

13.07.2023

DF2023/143

Oprava miestneho rozhlasu

105,60 EUR

Milan Strieborný Rádio-opravovňa, 30, 97401 Sebedín-Bečov

Obec Čerín

13.07.2023

DF2023/142

Poskytnuté sociálne služby jún 2023

176,00 EUR

Senior plus n.o., 113, 04936 Rochovce

Obec Čerín

13.07.2023

DFZ2023/4

Triedna kniha pre MŠ 2 ks Evidencia dohádzky detí MŠ 2 ks

17,02 EUR

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Obec Čerín

11.07.2023

DF2023/141

Paušál BOZP, OPP, PZS 2.Q.2023

90,00 EUR

PYROBOSS,s.r.o, Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.07.2023

DF2023/130/9

Potraviny ŠJ

71,17 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.07.2023

DF2023/130/8

Potraviny Šj

22,09 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

11.07.2023

DF2023/130/7

Potraviny ŠJ

219,45 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

11.07.2023

DF2023/130/6

Potraviny ŠJ

10,89 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

11.07.2023

DF2023/130/5

Potraviny ŠJ

37,62 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

11.07.2023

DF2023/130/4

Potraviny ŠJ

16,49 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

11.07.2023

DF2023/130/3

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.07.2023

DF2023/130/2

Potraviny ŠJ

81,49 EUR

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín

11.07.2023

DF2023/130/12

Potraviny ŠJ

43,56 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

11.07.2023

DF2023/130/11

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: