Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
05.09.2022

DF2022/171

Vodné MŠ, ŠJ 26.5.-28.8.2022

78,53 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

05.09.2022

DF2022/170

Vodné Pálenica 26.5.-28.8.2022

103,25 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

05.09.2022

DF2022/169

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat-paušál

30,00 EUR

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina

Obec Čerín

05.09.2022

DF2022/168

Zorbing gule nafukovacia atrakcia - prenájom

200,00 EUR

LL Group s.r.o., Na Záhumnie 50/23, 97637 Hrochoť

Obec Čerín

31.08.2022

DF2022/166

Vyhotovenie polohopisno-výškopisného plánu pozemok KN-C č. 161 k.ú. Čerín

230,00 EUR

Ing. Ján Sabacký, Iliašská cesta 14995/93A Banská Bystrica

Obec Čerín

31.08.2022

DF2022/165

Prenájom skákacieho hradu 27.08.2022

300,00 EUR

Miroslav Škařupa, Tatranská 96, 97411 Banská Bystrica

Obec Čerín

30.08.2022

DF2022/164

Učebné pomôcky predškoláci

40,50 EUR

NOMIland, s.r.o, Magnezitárska 11, 04013 Košice

Obec Čerín

24.08.2022

DF2022/163

Poplatok poskytnutie informácie audítorovi

60,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

18.08.2022

DF2022/162

Vypracovanie následnej monitorovacej správy projektu ,,Rekonštrukcia kotolne MŠ Čerín"

360,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o., Belopotockého 720/2, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Čerín

18.08.2022

DF2022/161

Tlačivá osvedčenia9,20

9,20 EUR

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Obec Čerín

17.08.2022

DF2022/160

Triedna kniha, evidencia dochádzky, osobiný spis d

20,05 EUR

ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava

Obec Čerín

17.08.2022

DF2022/159

lLicencia softvér TENDERne 6.7.2022 - 5.7.2023

258,00 EUR

eSYST, S.R.O., M. R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina

Obec Čerín

16.08.2022

DF2022/158

AIVIA-vonkajšia skrinka pre AED

566,00 EUR

RZP Trenčín, s.r.o., Legionárska 7158/5, 91101 Trenčín

Obec Čerín

16.08.2022

DF2022/157

Defibrilátor ZOOL PLUS, X21/408870

1 690,00 EUR

RZP Trenčín, s.r.o., Legionárska 7158/5, 91101 Trenčín

Obec Čerín

16.08.2022

DF2022/156

Letecká fotografia daňový doklad k zálohe VS:22040107

0,00 EUR

CBS spol, s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.08.2022

DF2022/155

Telefón mobil

58,89 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

09.08.2022

DF2022/154

Zabezpečenie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

08.08.2022

DF2022/153

Tepovanie kobercov MŠ

115,00 EUR

JURSO s. r. o., Mateja Bela 7, 97411 Banská Bystrica

Obec Čerín

04.08.2022

DF2022/152

Telefón, OU, MŠ, zdr.str., internet

87,84 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

04.08.2022

DF2022/151

Priemyselný tovar ŠJ

98,46 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

04.08.2022

DF2022/150

Právne služby

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

04.08.2022

DF2022/143

Potraviny ŠJ

190,29 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

02.08.2022

DF2022/149

Zber jedlých olejov a tukov

12,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

02.08.2022

DF2022/148

Vývoz komunálneho odpadu

1 163,18 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

02.08.2022

DF2022/147

Prepravné materiál DHZO

15,00 EUR

FLORIAN, s.r.o, Priekopská 26, 036080 Martin

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: