Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
13.01.2020

DF2019/251

Predškolslká výchova - MŠ predplatné

10,80 EUR

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Obec Čerín

19.12.2019

DF2019/250

Zabezpeč.zodpoved. osoby na ochranu osob.údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

19.12.2019

DF2019/249

Telefón mobil

113,74 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

19.12.2019

DF2019/248

Pelety SILO 4,5 t MŠ

1 161,00 EUR

TECHenergo, s.r.o.

Obec Čerín

19.12.2019

DF2019/247

Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri DS Čerín

1 185,78 EUR

Igor Cimerman-VISTAV, Králická 180, 97634 Králiky

Obec Čerín

19.12.2019

DF2019/246

Vstupné tabule, matričná tabuľa

865,40 EUR

OLYMP ERBY s. r. o., Maďarovská 156/30, 93587 Santovka

Obec Čerín

19.12.2019

DF2019/245

Telefón OU, zdr.str., ŠJ, internet

40,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín

19.12.2019

DF2019/244

Vývoz odpadov BRKO ŠJ

60,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

19.12.2019

DF2019/243

Služby BOZP a OPP, služby PZS 4.Q 2019

90,00 EUR

PYROBOSS,s.r.o, Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/242

Posypová soľ 1,125 t

225,46 EUR

Peter Mihály, Mierová 71, 96233 Budča

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/241

Poskytovanie právnych služieb 11/2019

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/240

Ročná prevádzka GDPR+certifikát SSL

150,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/239

Zberný dvor - triedenie odpadov

36,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/238

Vývoz veľkoobjem.kontajnera

201,28 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/237

Obecné noviny predplatné r. 2020

93,60 EUR

INPROST, s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/236

Vývoz komunálneho odpadu

1 066,56 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/235

Zabezpeč.zodpoved. osoby na ochranu osob>údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/234

Školská jedáleň 11/2019

46,05 EUR

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12-14, 81108 Bratislava

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/233

Prenájom 1100 l nádob

7,87 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/232/9

Potraviny ŠJ

35,97 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/232/8

Potraviny ŠJ

3,79 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/232/7

Potraviny ŠJ

3,43 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/232/6

Potraviny ŠJ

67,87 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/232/5

Potraviny ŠJ

112,90 EUR

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín

09.12.2019

DF2019/232/4

Potraviny ŠJ

20,85 EUR

Ľubomír Lapin a.s., T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: