Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.05.2024

Kúpna zmluva ,,školský program" na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

9/2024

Neuvedené

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

03.04.2024

Zmluva č.324 1010 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

8/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín

18.03.2024

Zmluva o dielo

7/2024

35 996,40 EUR

RENOVIA, s.r.o, Lieskovská cesta 488, 960 01 Lieskovec

Obec Čerín

07.03.2024

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu zo dňa 02.02.1996

4/2024

Neuvedené

Marius Pedersen

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

07.03.2024

Zmluva o nájme hrobového miesta

CZ189/2024

Neuvedené

Anna Skladaná

Obec Čerín

30.01.2024

Dodatok k Zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi č. 15 002/21

6/2024

Neuvedené

Marius Pedersen

Obec Čerín

30.01.2024

Dodatok č. 12 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu zo dňa 01.07.2005

5/2024

Neuvedené

Marius Pedersen

Obec Čerín

11.01.2024

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

3/2024

321,91 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01001 Žilina

Obec Čerín

11.01.2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

2/2024

63,79 EUR

SENIORDOM Betonika, n.o.

Obec Čerín

02.01.2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb

1/2024

234,00 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 6864/17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

27.12.2023

Zmluva o reklame, propagácii a spolupráci

30/2023

100,00 EUR

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Čerín

Obec Čerín

12.12.2023

Zmluva o dielo

29/2023

360,00 EUR

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín

06.12.2023

Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001197-019

28/2023

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čerín

16.11.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

27/2023

93,56 EUR

SENIORDOM Betonika, n.o.

Obec Čerín

03.11.2023

Zmluva o Municipálnom úvere -Eurofondy (A) č. 140/027/22, Dodatok č. 1

26/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

31.10.2023

Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb

25/2023

91,59 EUR

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

03.10.2023

Zmluva o dielo č. SB260923

24/2023

2 376,00 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 94501 Komárno

Obec Čerín

28.09.2023

Zmluva o poskytnutí a zverejnení reklamy

23/2023

200,00 EUR

LION CAR, s.r.o.

Obec Čerín

21.09.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

188/2023

2,00 EUR

Drako Jaroslav

Obec Čerín

30.08.2023

Zmluva o spolupráci

22/2023

100,00 EUR

Belex, s.r.o.

Obec Čerín

30.08.2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

21/2023

Neuvedené

Obec Čerín

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

30.08.2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

20/2023

Neuvedené

Obec Čerín

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

30.08.2023

Zmluva o spolupráci

19/2023

100,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

30.08.2023

Zmluva č. 009/2023 o kolektívnom členstve v DPO SR

18/2023

46,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín

28.07.2023

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.6829380719

17/2023

32,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: