Obsah

Zmluvy

2016

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb zberný dvor č.1500281 Stiahnuté: 150x | 30.06.2016

Dodatok č.7 k zmluve o vývoze triedeného odpadu Stiahnuté: 161x | 07.07.2016

Zmluva o spolupráci Stiahnuté: 136x | 11.07.2016

Zmluva č.243/2016/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 Stiahnuté: 172x | 18.08.2016

Zmluva o audítorskej činnosti Stiahnuté: 133x | 18.08.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení do IS DCOM Stiahnuté: 170x | 20.10.2016

Kúpna zmluva Vaško, Vašková Stiahnuté: 176x | 21.10.2016

Poistná zmluva pre skupinové poistenie Stiahnuté: 167x | 02.11.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí ZŠ SNP šl.r.2016/2017 Stiahnuté: 133x | 11.11.2016

Zmluva o dielo PD Sebedín-Bečov Stiahnuté: 169x | 16.12.2016

Kúpna zmluva Ing. Ostrolucký, Ostrolucká Stiahnuté: 193x | 28.12.2016

2015

Zmluva o dielo Stiahnuté: 123x | 21.03.2015

DCOM 1-4 Stiahnuté: 141x | 23.03.2015

DCOM 5-6 Stiahnuté: 137x | 23.03.2015

Príloha č 1 - VZP pre používanie služieb IS DCOM_NEW Stiahnuté: 134x | 23.03.2015

Poistná zmluva pre skupinové poistenie Stiahnuté: 140x | 08.04.2015

Zmluva o dielo Stiahnuté: 129x | 05.06.2015

Dohoda o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie Stiahnuté: 139x | 05.06.2015

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 153x | 17.06.2015

Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia v školskom roku 201520 Stiahnuté: 141x | 17.06.2015

Stránka