Obsah

Zmluvy

2017

Zmluva o dielo Michal Moravčík Stiahnuté: 136x | 03.07.2017

Zmluva o dielo FS Poničan Stiahnuté: 146x | 10.07.2017

Zmluva o dielo moderátor Stiahnuté: 146x | 10.07.2017

Zmluva o dielo a licenčná zmluva PP jarmok Stiahnuté: 140x | 13.09.2017

Skupinové poistenie detí MŠ šk.r. 2017-2018 Stiahnuté: 134x | 13.09.2017

Hromadná licenčná zmluva SOZA 2017 Stiahnuté: 150x | 13.09.2017

2016

Zmluva o dielo - zimná údržba Stiahnuté: 180x | 05.01.2016

Dodatok č.6 k zmluve o vývoze triedeného odpadu Stiahnuté: 147x | 05.01.2016

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-BB-1276-222015 Stiahnuté: 152x | 22.01.2016

Zmluva o poskytnutí NFP modernizácia VO Stiahnuté: 155x | 22.06.2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Stiahnuté: 145x | 12.02.2016

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 173x | 08.03.2016

Kúpna zmluva na dodávky školského ovocia v šk.r. 2016/2017 Stiahnuté: 171x | 21.04.2016

Zmluva o SZH1208201514-podmienky prevádzkovania miestneho systému zberu triedeného opadu Stiahnuté: 149x | 21.04.2016

Zmluva č. 76470 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Stiahnuté: 214x | 21.04.2016

Zmluva o dielo METAL SERVIS Recycling Stiahnuté: 181x | 22.06.2016

Zmluva o prenájme reklameje plochy Belex Stiahnuté: 143x | 22.06.2016

Zmluva o prenájme reklamnej plochy Auto- Piko Stiahnuté: 162x | 22.06.2016

Zmluva o združenej dodávke EE Stiahnuté: 190x | 28.06.2016

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.7952015-2050-1200 Stiahnuté: 152x | 28.06.2016

Stránka