Obsah

Zmluvy

2018

Skupinové poistenie detí MŠ šk.r. 2017-2018 Stiahnuté: 387x | 25.01.2018

Zmluva o prevzatí a zhodnotení bilogicky rozložiteľných odpado Stiahnuté: 478x | 25.01.2018

Dohoda o cene Eko - Bio Budča Stiahnuté: 338x | 25.01.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb-balík služieb Sl Stiahnuté: 348x | 25.01.2018

Zmluva o prenájme plochy MATELCO Stiahnuté: 326x | 25.01.2018

Zmluva o poskytovaní právnej služby JUDr.Novák Stiahnuté: 641x | 25.01.2018

Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelá Stiahnuté: 346x | 25.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdeláv Stiahnuté: 350x | 25.01.2018

Zmluva o dielo Agro Priechod Stiahnuté: 435x | 25.01.2018

Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 388x | 25.01.2018

2017

Kúpna zmluva Stiahnuté: 358x | 07.03.2017

Dodatok k zml.o poskyt.verej.služieb Stiahnuté: 355x | 07.03.2017

Dodatok k zml. o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Stiahnuté: 359x | 07.03.2017

Dodatok č.12 k zmluve o zradení spoločného obecného úradu Stiahnuté: 402x | 07.03.2017

Zmluva č. 3172017ODDF BBSK Stiahnuté: 364x | 21.06.2017

Zmluva č. 37538 DPO SR Stiahnuté: 372x | 21.06.2017

Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa 2017 Stiahnuté: 364x | 21.06.2017

Zmluva o reklame a propagácii - GEOMAD Stiahnuté: 349x | 30.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru AGRO-PONIKY Stiahnuté: 330x | 30.06.2017

Zmluva o poskytnutí finančného daru AG - Poniky Stiahnuté: 332x | 30.06.2017

Stránka