Obsah

Zmluvy

2014

Kúpna zmluva Stiahnuté: 130x | 06.11.2014

Kúpna zmluva J Stiahnuté: 134x | 06.11.2014

Poistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stiahnuté: 137x | 06.11.2014

Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 126x | 06.11.2014

Zmluva č.6282014ODDF o poskytnutí dotácie na rok 2014 Stiahnuté: 155x | 06.11.2014

Zmluva elektronickom zasielaní faktúr Stiahnuté: 117x | 06.11.2014

Zmluva o dielo Stiahnuté: 136x | 06.11.2014

Zmluva o dielo č.2013_11_07_JB_006 Stiahnuté: 134x | 06.11.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 119x | 06.11.2014

Zmluva o pedagogickej praxi Stiahnuté: 133x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb roky 2014, 2015 Stiahnuté: 181x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov K-CENTRUM 20142015 Stiahnuté: 126x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov SMH 20142015 Stiahnuté: 124x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov ZŠ SNP 20142015 Stiahnuté: 122x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí finančných prosriedkov na záujmové vzdelávanie detí ZŠ SNP 2014 Stiahnuté: 129x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí K-CENTRUM 2014 Stiahnuté: 123x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí SMH 2014 Stiahnuté: 138x | 06.11.2014

Zmluva o prenájme reklamnej plochy Stiahnuté: 129x | 06.11.2014

Zmluva o spolupráci Stiahnuté: 143x | 06.11.2014

Zmluva o spolupráci zber šatstva Stiahnuté: 106x | 06.11.2014

Stránka