Obsah

Zmluvy

2014

Zmluva o spolupráci Stiahnuté: 199x | 06.11.2014

Zmluva o spolupráci zber šatstva Stiahnuté: 157x | 06.11.2014

Zmluva o účasti na projekte MŠ Stiahnuté: 202x | 06.11.2014

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 172x | 06.11.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov Urbár Stiahnuté: 150x | 08.11.2014

Zmluva MADE Stiahnuté: 179x | 01.10.2014

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.U14452013 Stiahnuté: 157x | 06.11.2014

Kúpna zml.na dodávky školského ovocia šk.rok 20142015 Stiahnuté: 167x | 06.11.2014

Kúpna zmluva Stiahnuté: 186x | 06.11.2014

Kúpna zmluva J Stiahnuté: 185x | 06.11.2014

Poistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stiahnuté: 191x | 06.11.2014

Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 178x | 06.11.2014

Zmluva č.6282014ODDF o poskytnutí dotácie na rok 2014 Stiahnuté: 206x | 06.11.2014

Zmluva elektronickom zasielaní faktúr Stiahnuté: 168x | 06.11.2014

Zmluva o dielo Stiahnuté: 192x | 06.11.2014

Zmluva o dielo č.2013_11_07_JB_006 Stiahnuté: 194x | 06.11.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 175x | 06.11.2014

Zmluva o pedagogickej praxi Stiahnuté: 200x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb roky 2014, 2015 Stiahnuté: 231x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov K-CENTRUM 20142015 Stiahnuté: 179x | 06.11.2014

Stránka