Obsah

Zmluvy

2015

Rámcová dohoda Ševt Stiahnuté: 118x | 26.06.2015

Hromadaná licienčná zmluva SOZA Stiahnuté: 113x | 26.06.2015

Kúpna zmluva par. KN - C č. 2068/7 Stiahnuté: 116x | 26.06.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 163x | 26.06.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta 1132015 Stiahnuté: 116x | 08.07.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta 1142015 Stiahnuté: 143x | 08.07.2015

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľnosti z 30.4.2009 Stiahnuté: 115x | 09.07.2015

Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa Stiahnuté: 111x | 16.07.2015

Zmluva o dielo 122015 Stiahnuté: 110x | 29.07.2015

Zmluva o dielo 01818082015 Stiahnuté: 134x | 07.09.2015

Poistná zmluva pre skupinové poistenie MŠ Stiahnuté: 119x | 11.09.2015

Zmluva o dielo Infralux Stiahnuté: 118x | 24.11.2015

Kúpna zmluva Tatranská mliekáreň Stiahnuté: 126x | 30.11.2015

Dodatok č. 1 k zmluve dielo Stiahnuté: 124x | 30.11.2015

Skupinové postenie K - škole Stiahnuté: 103x | 30.11.2015

Zmluva o úvere Stiahnuté: 142x | 18.12.2015

2014

Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 163x | 19.12.2014

Zmluva MADE Stiahnuté: 123x | 01.10.2014

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.U14452013 Stiahnuté: 102x | 06.11.2014

Kúpna zml.na dodávky školského ovocia šk.rok 20142015 Stiahnuté: 114x | 06.11.2014

Stránka