Obsah

Zmluvy

2015

Rámcová dohoda Ševt Stiahnuté: 127x | 26.06.2015

Hromadaná licienčná zmluva SOZA Stiahnuté: 122x | 26.06.2015

Kúpna zmluva par. KN - C č. 2068/7 Stiahnuté: 124x | 26.06.2015

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Stiahnuté: 180x | 26.06.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta 1132015 Stiahnuté: 124x | 08.07.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta 1142015 Stiahnuté: 150x | 08.07.2015

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nehnuteľnosti z 30.4.2009 Stiahnuté: 125x | 09.07.2015

Zmluva o spolupráci Komunálna poisťovňa Stiahnuté: 121x | 16.07.2015

Zmluva o dielo 122015 Stiahnuté: 121x | 29.07.2015

Zmluva o dielo 01818082015 Stiahnuté: 141x | 07.09.2015

Poistná zmluva pre skupinové poistenie MŠ Stiahnuté: 126x | 11.09.2015

Zmluva o dielo Infralux Stiahnuté: 124x | 24.11.2015

Kúpna zmluva Tatranská mliekáreň Stiahnuté: 134x | 30.11.2015

Dodatok č. 1 k zmluve dielo Stiahnuté: 136x | 30.11.2015

Skupinové postenie K - škole Stiahnuté: 109x | 30.11.2015

Zmluva o úvere Stiahnuté: 150x | 18.12.2015

2014

Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 172x | 19.12.2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí K-CENTRUM 2014 Stiahnuté: 130x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí SMH 2014 Stiahnuté: 148x | 06.11.2014

Zmluva o prenájme reklamnej plochy Stiahnuté: 137x | 06.11.2014

Stránka