Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.09.2019

Skupinové poistenie

37/2019

103,68 EUR Jednostotri eur 68 eurocentov

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

18.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

36/2019

111 009,90 EUR Jednostojedenásaťtisícdeväť eur 90 eurocentov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Čerín

27.08.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

35/2019

29,00 EUR dvadsať deväť eur

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

07.08.2019

Kúpna zmluva

34/2019

300,00 EUR triso eur

DANKO BB s.r.o.

Obec Čerín

30.07.2019

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

33/2019

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo eur

JPT STAVBY, s.r.o.

Obec Čerín

15.07.2019

Hromadná licenčná zmluva

32/2019

80,00 EUR osemdesiat eur

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Čerín

12.07.2019

Zmluva o uzatvorení budúcej Zmluvy o prenájme nebytových priestorov

31/2019

250,00 EUR dvestopäťdesiat eur

Občianske združenie - Škola s novým myslením

Obec Čerín

28.06.2019

Zmluva o dielo

30/2019

100,00 EUR jednosto

FZ Pohronec zo Sliača

Obec Čerín

28.06.2019

Zmluva o poskytovaní služby- Periskop pre riaditeľov MŠ

29/2019

6,00 EUR šeeť eur

Periskop s.r.o., Muránska, 04001 Košice - mestská časť Staré Me

Obec Čerín

28.06.2019

Zmluva o dielo

28/2019

100,00 EUR Jednosto

Matej Miklian

Obec Čerín

28.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančného daru

27/2019

100,00 EUR Jednosto eur

AGRO - PONIKY, s.r.o.

Obec Čerín

28.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančného daru

26/2019

100,00 EUR Jednosto eur

AG PONIKY, s.r.o.

Obec Čerín

28.06.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

25/2019

200,00 EUR Dvesto eur

MAGNA-ON, s.r.o, Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

28.06.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

24/2019

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Belex, s.r.o.

Obec Čerín

28.06.2019

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

23/2019

200,00 EUR Dvesto eur

Auto-Piko s.r.o.

Obec Čerín

26.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

22/2019

500,00 EUR Päťsto eur

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Horná Mičiná

Obec Čerín

25.06.2019

Zmluva o spolupráci

21/2019

80,00 EUR osemdesiat eur

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

25.06.2019

Zmluva o dielo

20/2019

105 355,32 EUR Jedenstopäťtisíctristopäťdesiatpäť eur

TECHenergo, s.r.o.

Obec Čerín

25.06.2019

Dodatok č. 2 K Zmluve o nájme nebytových priestorov z 23.6.2014

19/2019

138,00 EUR Jednostridsaťosem

3BUKO

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

10.06.2019

Kúpna zmluva

18/2019

3 051,00 EUR Tritisícpäťdesiatjeden eur

Juraj Pecník

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.05.2019

Zmluva o prenájme pozemkov na poľnohospodárske účely

17/2019

752,72 EUR Sedemstopäťdesiatdva eur 72/100

Jozef Suja - STOLÁRSTVO, 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.05.2019

Zmluva č.750/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

16/2019

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto

BBSK

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.05.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

15/2019

106 470,56 EUR Jednostošesťtisícsedemdeist eur 56/100

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.05.2019

Zmluva č. 39522 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

14/2019

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

03.04.2019

Dodatok č.13 k zml.o zriadení spoločného obecného úradu

5/2019

156,80 EUR jednostodvanásť

Spoločný obecný úrad

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: