Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.09.2020

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti odpadov

20/2020

Neuvedené

Marius Pedersen

Obec Čerín

23.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve GDPR

19/2020

25,00 EUR Dvadsaťpäť

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

16.09.2020

Zmluva o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

18/2020

30,00 EUR tridsať eur

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina

Obec Čerín

16.09.2020

Kúpna zmluva

17/2020

253,00 EUR Dvestopäťdesiatri

Ivan Hudec a manželka Jana Hudecová

Obec Čerín

16.09.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

16/2020

43,20 EUR štyridsaťtri eur 20/100

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

24.08.2020

Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru

15/2020

neuvedená

QUALITED s.r.o., Vajanského 25/3158, 92401 Galanta

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

17.07.2020

Licenčná zmluva

14/2020

258,00 EUR Dvestopäťdesiatosem eur

TENDERnet s.r.o.

Obec Čerín

17.07.2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu

13/2020

viď. zmluva

KRONOSPAN, s.r.o.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

22.05.2020

Zmluva o dielo

12/2020

7 902,89 EUR Sedemtisícdeväťstodva EUR 89/100

MR STAVING, s.r.o., Horná Mičiná 174, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

29.04.2020

Dodatok č. 14 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1.6.2003

11/2020

viď.dodatok

Spoločný obecný úrad

Obec Čerín

28.04.2020

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC411-2017-36/Q908

10/2020

viď.dodatok

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Čerín

01.04.2020

Zmluva č. 3200934 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

9/2020

3 000,00 EUR tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín

31.03.2020

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v zariadení na zber odpadov

8/2020

bez poplatku

Marius Pedersen

Obec Čerín

24.03.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

7/2020

3 257,80 EUR tri tisícdvestopäťdesiatsedem 80/100

NATUR-PACK, a.s.

Obec Čerín

12.03.2020

Dodatok č. 10 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

6/2020

viď dodatok

Marius Pedersen

Obec Čerín

26.02.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

5/2020

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Férová nadácia

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

26.02.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o predaji zariadenia

4/2020

viď.dodatok

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

07.02.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

3/2020

20,89 EUR dvadsať eur 89/100

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

03.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

1/2020

viď.dodatok

Marius Pedersen

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

03.02.2020

Príloha č. 1 k Zmluve o vývoze odpadu č. 15 002/21

2/2020

viď. zmluva

Marius Pedersen

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.12.2019

Cenník Spoločnosti Pohronie, a.s. za zneškodnenie odpadov

53/2019

100,00 EUR viď.cenník

Spoločnosť Pohronie, a.s.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

30.12.2019

Zmluva o dielo

52/2019

300,00 EUR tristo eur

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín

19.12.2019

Zmluva o pposkytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

51/2019

140,40 EUR Jednostoštyridsať e

Slovenské misijné hnutie

Obec Čerín

19.12.2019

Dodatok 1 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovnui

50/2019

1 063,19 EUR jednostotisícšesťdesiattri € 19/100

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

09.12.2019

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

49/2019

neuvedená

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: