Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
06.08.2018

DF2018/149

Vystúpenie OZ Kmotry a kmotrovia z Detvy na podujatí ,,Petropavlovský jarmok" dňa 30.6.2018 v Čeríne

250,00 EUR

Kmotry a kmotrovia z Detvy, Kostolná, 96212 Detva

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/147

Paušál BOZP a OPP, PZS 2.Q 2018

90,00 EUR

PYROBOSS,s.r.o, Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/146

na zabezpeč.zodpoved. osoby na ochranu osob>údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/145

Vývozti odpadov BRKO ŠJ

48,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/144

Čistiace prostriedky ŠJ 1-6/2018

20,75 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/143

Toner ŠJ

17,38 EUR

Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO, SNP 1155, 97201 Bojnice

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/142

Telefón mobil

97,03 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/141

Vystúpenie Folklórnej skupiny HROCHOŤAN na podujatí Petropavlovský jarmok dňa 30.06.2018 v Čeríne, č

400,00 EUR

Folklórna skupina HROCHOŤAN, Ľuda Ondrejova 373, 97637 Hrochoť

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/140

Právne služby 6/2018

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/139

Triedenie odpaídu Regionálneho zber.dvor

36,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/138

Vývoz komunálneho odpadu

911,34 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/137

Telefón OU, zdr,.str., MŠ, internet

109,56 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/136

Príprava a predloženie žiadosti o NFP projekt ,,Rekonštrukcia kotolne MŠ ˇČerín"

1 560,00 EUR

Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. mája 709, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/135

Vypracovanie dokumentácie ,Rekonštrukcia kotolne MŠ Čerín"

900,00 EUR

TEMPLUM, spol. s r.o., Francisciho, 97101 Prievidza

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/134

Vypracovanie energetického auditu MŠ Čerín

1 200,00 EUR

IDJ s.r.o., Nová Ves 3178, 96212 Detva

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/133

Prenájom 1 100 l nádob

7,87 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/114/5

Potrqaviny ŠJ

4,80 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/114/4

Ppotraviny ŠJ

17,82 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/114/3

Potraviny ŠJ

8,50 EUR

MasoLAPIN, s.r.o., T. Vansovej, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/114/2

Potraviny ŠJ

39,60 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/114/1

Potraviny ŠJ

13,22 EUR

MasoLAPIN, s.r.o., T. Vansovej, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/27/9

Potraviny ŠJ

36,00 EUR

Tropico.sk, s.r.o., 40, 97603 Dolný Harmanec

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/27/8

Potraviny ŠJ

11,08 EUR

MasoLAPIN, s.r.o., T. Vansovej, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/27/7

Potraviny ŠJ

23,71 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

06.08.2018

DF2018/27/6

Potraviy ŠJ

105,80 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: