Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.04.2018

DF2018/65/3

Potraviny ŠJ

4,80 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

19.04.2018

DF2018/65/2

Potraviny ŠJ

13,09 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

19.04.2018

DF2018/65/12

Potraviny ŠJ

56,10 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

19.04.2018

DF2018/65/11

Potraviny ŠJ

21,62 EUR

MasoLAPIN, s.r.o., T. Vansovej, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

19.04.2018

DF2018/65/10

Potraviny ŠJ

31,70 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

19.04.2018

DF2018/65/1

Potraviny ŠJ

12,16 EUR

MasoLAPIN, s.r.o., T. Vansovej, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/64

Zimná údržba miestnych komunikácií 2/2018

720,00 EUR

AGRO Priechod, s.r.o., 282, 976 11 Priechod

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/63

Seminár podvojné účtovníctvo poplatok

54,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/62

Odmena výkon.umelcom a výrob.-použ.hudobn.záznamov v miestnom rozhlase rok 2018

38,50 EUR

SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/61

Matričná agenda - poplatok seminár

110,00 EUR

AC vzdelávacia agentúra Ivana Čunderlíková, J.Kozáčeka 2115, 960 01 Zvolen

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/60

Nástenné kalendáre -harmonogram vývozu odpadu 200 ks

231,48 EUR

Jozef Šmrhola -OLYMP, Maďarovská 71/103, 935 87 Santovka

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/59

Popl.sprístupnenie Škôlka Komensky Plus

9,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 630, 04001 Košice-Sever

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/58

Telefón moibil Pálenica, parkovné

91,24 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/57

Náklady EE, poistenie majetku

998,49 EUR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/56

Právne službz 2/2018

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/55

Tvorba web.stránky obce +ročný popllatok

1 164,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/54

Brikety 4 t MŠ

1 490,98 EUR

Palivo-Impex,uhoľné sklady,s.r.o, Zvolenská cesta 21, 97405 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/53

Vývoz odpadu BRKO ŠJ

48,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/52

Knihy obecná knižnica

63,17 EUR

Martinus, s.r.o., Gorkého, 03601 Martin

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/51

Zberný dvor /triedenie odpadu

36,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/50

Vývoz komunálneho odpadu 2/2018

895,08 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/49

Telefón OU, MŠ, zdr.stredisko,,internet

109,92 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/48

Tlač poštových poukazov na účet ŠJ 250 ks

7,67 EUR

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/47

Prenájom 1100 l nádob

7,87 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

11.04.2018

DF2018/46

Vodné Pálenica /23.11.2017-26.2.2018/

322,82 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: