Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.11.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

27/2023

93,56 EUR

SENIORDOM Betonika, n.o.

Obec Čerín

03.11.2023

Zmluva o Municipálnom úvere -Eurofondy (A) č. 140/027/22, Dodatok č. 1

26/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

31.10.2023

Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb

25/2023

91,59 EUR

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

03.10.2023

Zmluva o dielo č. SB260923

24/2023

2 376,00 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o., Hadovská cesta 870, 94501 Komárno

Obec Čerín

28.09.2023

Zmluva o poskytnutí a zverejnení reklamy

23/2023

200,00 EUR

LION CAR, s.r.o.

Obec Čerín

21.09.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

188/2023

2,00 EUR

Drako Jaroslav

Obec Čerín

30.08.2023

Zmluva o spolupráci

22/2023

100,00 EUR

Belex, s.r.o.

Obec Čerín

30.08.2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

21/2023

Neuvedené

Obec Čerín

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

30.08.2023

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

20/2023

Neuvedené

Obec Čerín

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

30.08.2023

Zmluva o spolupráci

19/2023

100,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

30.08.2023

Zmluva č. 009/2023 o kolektívnom členstve v DPO SR

18/2023

46,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín

28.07.2023

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č.6829380719

17/2023

32,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

28.07.2023

Dohoda o splátkovom kalendári

16/2023

562,50 EUR

Petra Crmanová

Obec Čerín

20.07.2023

Zmluva o reklame, propagácii a spolupráci

15/2023

150,00 EUR

Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Čerín

Obec Čerín

17.07.2023

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

14/2023

118,80 EUR

INISOFT s. r. o., Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.07.2023

Dodatok č.1 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv Komunálnej poisťovne, a.s.

11/2023

Neuvedené

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

28.06.2023

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

10/2023

660,00 EUR

Ing. Mária Huštáková ekonomické,účtovné poradenstvo, Bernolákova 41, 97401 Banská Bystrica

obec Čerín

05.06.2023

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-BB-VO-139-002/2023

12/2023

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čerín

31.05.2023

Zmluva o zabezpečení sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby

9/2023

176,00 EUR

Senior plus n.o., 113, 04936 Rochovce

Obec Čerín

24.05.2023

Zmluva č. 3231002 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

8/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín

13.04.2023

Dodatok č. 16 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 1.6.2003 v znení Dodatku č. 1 až 15

7/2023

Neuvedené

Spoločný obecný úrad

Obec Čerín

13.04.2023

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom

6/2023

Neuvedené

Ľubomír Ludvik WINDOORS

Obec Čerín

13.04.2023

Dodatok č. 13 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu v znení neskorších dodatkov zo dňa 01.07.2005

5/2023

Neuvedené

Marius Pedersen

Obec Čerín

02.03.2023

Zmluva o nájme hrobového miesta

187/2023

2,00 EUR

Ing. Lucia Hupková

Obec Čerín

24.02.2023

Poistenie upodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 6 828 815 995

4/2023

147,00 EUR

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: