Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.12.2022

DF2022/233

Vodné DS Če /19.5.24.11.2022

10,38 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.12.2022

DF2022/232

Vodné KD Če /19.5.-24.11.2022

16,26 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.12.2022

DF2022/231

Vodné DS Ča/19.5-24.11.2022

0,00 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

02.12.2022

DF2022/230

Dopravné zrkadlo STANDARD 1000 x 800 mm množstvo: 1 ks

272,40 EUR

SIVEX, s.r.o., Bzovícka 30, 85107 Bratislava

Obec Čerín

02.12.2022

DF2022/229

Telefón mobil

63,20 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

02.12.2022

DF2022/228

,,Autobusový prístrešok a chodník" na základe ZoD č.06/2022

10 979,30 EUR

RENOVIA, s.r.o, Lieskovská cesta 488, 960 01 Lieskovec

Obec Čerín

23.11.2022

DF2022/224

Revitalizácia verejných priestranstiev pri obecnom

2 583,74 EUR

MR STAVING, s.r.o., Horná Mičiná 174, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

23.11.2022

DF2022/223

Drevené pelety - množstvo 5 t, MŠ Čerín

2 475,00 EUR

GOLD tím, s.r.o., Hriadky 322/46, 97633 Poniky

Obec Čerín

21.11.2022

DF2022/222

Program rozvoja obce Čerín v zmysle ZoD - 1.časť

350,00 EUR

Terra Grata n.o., Partizánska cesta 97, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/221

Vodné KD Ča /1.9.-8.11.2022

4,43 EUR

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 690/5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/220

Vodné MŠ, ŠJ/27.8.-8.11.2022

96,50 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/219

Vodné Pálenica/29.8.-9.11.2022

336,01 EUR

Stredoslov.vodárenská prevádz.spoloč.,a.s., Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/218

GDPR - zodpovedná sooba

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/9

Potraviny Šj

0,00 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/8

Potraviny ŠJ

85,09 EUR

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/7

Potraviny ŠJ

99,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/6

Potraviny ŠJ

8,58 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/5

Potraviny ŠJ

21,18 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/4

Potraviny ŠJ

65,20 EUR

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/3

Potraviny ŠJ

166,38 EUR

Marta Muchová - Mix Potraviny, 75, 974 01 Čerín

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/2

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

16.11.2022

DF2022/207/1

Potraviny ŠJ

15,18 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

10.11.2022

DF2022/217

Prevzatie a zhodnotenie biolog.rozlož.odpadov

115,20 EUR

Eko – Bio Budča s.r.o., Klinovisko 716, 96233 Budča

Obec Čerín

10.11.2022

DF2022/216

Právne služby

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

10.11.2022

DF2022/215

Geometrický plán pozemok p.č. 161/3 k>ú. Čerín

280,00 EUR

Ján Sabacký, Iliašská cesta 14995/93A Banská Bystrica

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: