Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.05.2022

DF2022/91/4

Potraviny ŠJ

14,67 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

11.05.2022

DF2022/91/3

Potraviny ŠJ

0,00 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

11.05.2022

DF2022/91/2

Potraviny ŠJ

67,30 EUR

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín

11.05.2022

DF2022/91/11

Potraviny ŠJ

139,06 EUR

INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 96001 Zvolen

Obec Čerín

11.05.2022

DF2022/91/10

Potraviny ŠJ

110,11 EUR

Tatranská miekáreň a.s.,, Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

Obec Čerín

11.05.2022

DF2022/91/1

Potraviny ŠJ

7,88 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

10.05.2022

DF2022/100

Overenie objemového meradla na lieh

377,04 EUR

Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

05.05.2022

DF2022/99

Právne služby

209,75 EUR

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

04.05.2022

DF2022/98

Vývoz veľkoobjjemových kontajnerov

88,03 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

04.05.2022

DF2022/97

Zber jedlých olejov a tukov

12,00 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

04.05.2022

DF2022/96

Vývoz komunálneho odpadu, prenájom 1100 l nádob

1 066,72 EUR

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín

04.05.2022

DF2022/95

Zbere a odvoz odpadu BRKO ŠJ

43,20 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Čerín

04.05.2022

DF2022/94

Telefón OU, ŠJ, zdr.str., internet

121,98 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

04.05.2022

DF2022/93

Zabezpeč.zodpoved. osoby na ochranu osob>údajov

25,00 EUR

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín

03.05.2022

DF2022/92

Odchyt túlavých a zabehnutých zvierat

30,00 EUR

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT, Kopanice 1278/84, 96301 Krupina

Obec Čerín

03.05.2022

DF2022/91

Školenie k informačného systému URBIS

60,00 EUR

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

28.04.2022

DF2022/90

Opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie a zariadenia - Verejného osvetl

200,00 EUR

MN s. r. o., Hviezdoslavova 75, 90031 Stupava

Obec Čerín

25.04.2022

DF2022/89

Členský poplatok 1.polrok 2022

230,00 EUR

NAŠA LIESKA o.z., Horná 27, 067 45 Lieskovec

Obec Čerín

25.04.2022

DF2022/88

Inzercia VOS -prenájom majetku obce

30,72 EUR

Petit Press a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

Obec Čerín

25.04.2022

DF2022/87

Poštové poukazy na účet ŠJ 150 ks

5,27 EUR

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

Obec Čerín

21.04.2022

DF2022/86

Pohotovosť do 15.3.2022

180,00 EUR

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín

20.04.2022

DF2022/85

Telefón mobil

57,20 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

20.04.2022

DF2022/84

Paušál BOZP, OPP, PZS 1.Q 2022

90,00 EUR

PYROBOSS,s.r.o, Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

19.04.2022

DF2022/83

Letecké fotografie 360°

177,60 EUR

CBS spol, s.r.o, Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín

11.04.2022

DF2022/71/9

Potraviny ŠJ

15,83 EUR

Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 96221 Lieskovec

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: