Obsah

Archív FZO

Zmluvy

2014

Zmluva o spolupráci Stiahnuté: 275x | 06.11.2014

Zmluva o spolupráci zber šatstva Stiahnuté: 225x | 06.11.2014

Zmluva o účasti na projekte MŠ Stiahnuté: 278x | 06.11.2014

Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 246x | 06.11.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov Urbár Stiahnuté: 233x | 08.11.2014

Zmluva MADE Stiahnuté: 258x | 01.10.2014

Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č.U14452013 Stiahnuté: 247x | 06.11.2014

Kúpna zml.na dodávky školského ovocia šk.rok 20142015 Stiahnuté: 270x | 06.11.2014

Kúpna zmluva Stiahnuté: 276x | 06.11.2014

Kúpna zmluva J Stiahnuté: 267x | 06.11.2014

Poistná zmluva poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stiahnuté: 300x | 06.11.2014

Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 268x | 06.11.2014

Zmluva č.6282014ODDF o poskytnutí dotácie na rok 2014 Stiahnuté: 308x | 06.11.2014

Zmluva elektronickom zasielaní faktúr Stiahnuté: 258x | 06.11.2014

Zmluva o dielo Stiahnuté: 279x | 06.11.2014

Zmluva o dielo č.2013_11_07_JB_006 Stiahnuté: 274x | 06.11.2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov Stiahnuté: 302x | 06.11.2014

Zmluva o pedagogickej praxi Stiahnuté: 281x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb roky 2014, 2015 Stiahnuté: 311x | 06.11.2014

Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov K-CENTRUM 20142015 Stiahnuté: 265x | 06.11.2014

Stránka