Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcU 1023/2022

Zverejnenie výzvy - Zaburinenie poľnohospodárskej pôdy

Zverejnenie výzvy - Zaburinenie poľnohospodárskej pôdy

Vyvesené: 22. 4. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť