Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Mimoriadna zmena cestovného poriadku 01.04.2020 31.08.2020
Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej dopravy zavedením mimoriadneho režimu ,,COVID-19"
Okresný úrad - info linka COVID-19 30.03.2020 31.08.2020
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 27.03.2020 31.08.2020
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - „Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19v 27.03.2020 31.08.2020
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia 26.03.2020 31.08.2020
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom 24.03.2020 31.08.2020
Zatvorenie Materskej školy Čerín 13.03.2020 31.05.2020

Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Vzdelávanie detí MŠ Čerín 01.04.2020 30.04.2020
Vzdelávanie detí MŠ Čerín 01.04.2020 30.04.2020
Vzdelávanie detí MŠ Čerín 01.04.2020 30.04.2020
Vzdelávanie detí MŠ Čerín 01.04.2020 30.04.2020
Vzdelávanie detí MŠ Čerín 01.04.2020 30.04.2020
Vzdelávanie detí MŠ Čerín 01.04.2020 30.04.2020
Vzdelávanie detí MŠ Čerín 01.04.2020 30.04.2020
Vzdelávanie detí MŠ Čerín 01.04.2020 30.04.2020
Informácie pre rodičov 30.03.2020 30.06.2020
Materská škola Čerín
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe 11.03.2020 31.08.2020
Rekonštrukcia kotolne MŠ Čerín 07.01.2020 23.01.2024

Ostatné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na zasadnutie OZ 26.03.2020 11.04.2020

Odpadové hospodárstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 26.02.2020 28.02.2021
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019, sadzba zákonného poplatku na rok 2020
Harmonogram zberu odpadu v roku 2020 27.12.2019 31.12.2020
Triedený odpad 05.11.2019 31.12.2020
Alchýmia triedenia odpadu 05.11.2019 31.12.2020

Verejné obstarávanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznámenie o zadaní zákazky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Podujatia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 16. marca 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia