Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti 19.05.2022 30.06.2022
Vrecový zber - oznam 16.03.2022 31.07.2022
Vrecový zber šatstva, textilu, obuvi
Harmonogram zberu odpadu v roku 2022 16.12.2021 31.12.2022
Obec Čerín - harmonogram zberu odpadu v roku 2022
Rekonštrukcia kotolne MŠ Čerín 07.01.2020 23.01.2024

Pozemkové úpravy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čerín 17.05.2022 15.06.2022
Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čačín 10.05.2022 09.06.2022
Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čačín
Verejná vyhláška - zverejnenie pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čerín 10.05.2022 09.06.2022
Verejná vyhláška v zmysle § 10 ods. 1 zákona č.3301991 Zb. - register pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Čerín
Verejná vyhláška - zverejnenie pôvodného stavu v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čačín 27.04.2022 27.05.2022
Verejná vyhláška v zmysle § 10 ods. 1 zákona č.3301991 Zb. - register pôvodného stavu v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území Čačín

Zverejnenie zámeru

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška Oznámenie 04.05.2022 03.06.2022
Verejná vyhláška Oznámenie
Zverejnenie výzvy - Zaburinenie poľnohospodárskej pôdy 22.04.2022 31.12.2022
Zverejnenie výzvy - Zaburinenie poľnohospodárskej pôdy
Zápis do Materskej školy Čerín rok 2022 21.04.2022 31.05.2022
Zápis do Materskej školy Čerín rok 2022

Ostatné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Odpadové hospodárstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
"100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov" 27.04.2022 31.12.2022
"100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov"
ŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021 25.03.2022 31.05.2023
ŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 25.02.2022 28.02.2023
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Podujatia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Verejné obstarávanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznámenie o zadaní zákazky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 16. marca 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia