Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania 11.10.2021 31.10.2021
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška rozhodnutie pozemkové úprav 08.10.2021 31.10.2021
Verejná vyhláška
Rekonštrukcia kotolne MŠ Čerín 07.01.2020 23.01.2024

Podujatia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Ostatné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Verejné obstarávanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Zverejnenie zámeru

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zverejnenie zámeru predaj obecných pozemkov 02.09.2021 17.12.2021
Zverejnenie zámeru predaj obecných pozemkov spôsobom hodným osobitného zreteľa

Odpadové hospodárstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Certifikát 01.07.2021 31.12.2021
Zber jedlých olejov a tukov 31.05.2021 31.12.2021
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov 18.02.2021 31.01.2022
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Harmonogram zberu odpadu v roku 2021 08.02.2021 31.12.2021
Harmonogram zberu odpadu v roku 2021 doplnený

Oznámenie o zadaní zákazky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 16. marca 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia