Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022, voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva v Čeríne 09.09.2022 30.10.2022
Uverejnenie zaregistrovaných kandidátov
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čerín 09.09.2022 30.10.2022
Uverejnenie zaregistrovaných kandidátov
Volebné okrsky a volebné miestnosti 08.08.2022 31.10.2022
Volebné okrsky a volebné miestnosti
Oznámenie emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK 03.08.2022 31.10.2022
Oznámenie emailové adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK
Oznámenie o určení volebných obvodov a počtu poslancov 20.07.2022 31.10.2022
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie 20.07.2022 31.10.2022
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 20.06.2022 31.10.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Pozemkové úpravy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o zverejnení Návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Čerín 29.09.2022 15.10.2022
návrh zásad umiestnenia nových pozemkov k.ú. Čerín
Oznámenie o zverejnení Návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Čačín 21.09.2022 07.10.2022
Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav k.ú. Čačín

Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozhodnutie o zastavení správneho konania - verejná vyhláška 06.10.2022 22.10.2022
Rozhodnutie o zastavení správneho konania - verejná vyhláška
Pozvánka na IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.10.2022 08.10.2022
pozvánka
Vývoz odpadových vôd 13.07.2022 31.12.2023
Vývoz odpadových vôd
Rekonštrukcia kotolne MŠ Čerín 06.07.2022 06.07.2023
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou
Rekonštrukcia kotolne MŠ Čerín 07.01.2020 23.01.2024

Ostatné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Opatrenia pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných 02.08.2022 31.12.2022
Opatrenia pri potvrdení výskytu afrického moru ošípaných

Verejné obstarávanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Odpadové hospodárstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
"100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov" 27.04.2022 31.12.2022
"100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov"
ŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021 25.03.2022 31.05.2023
ŽP 6-01 Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021
Vrecový zber textilu, obuvi, šatstva ... - oznam 16.03.2022 31.12.2022
Vrecový zber textilu, obuvi, šatstva
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 25.02.2022 28.02.2023
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021
Harmonogram zberu odpadu v roku 2022 16.12.2021 31.12.2022
Harmonogram zberu odpadu v roku 2022

Podujatia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Zverejnenie zámeru

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zverejnenie výzvy - Zaburinenie poľnohospodárskej pôdy 22.04.2022 31.12.2022
Zverejnenie výzvy - Zaburinenie poľnohospodárskej pôdy

COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznámenie o zadaní zákazky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 16. marca 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia