Navigácia

Obsah


Podujatia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Pozemkové úpravy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznámenie

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Ostatné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO 06.03.2024

Výrub drevín

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Zverejnenie zámeru

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Odpadové hospodárstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Projekty EU

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Autobusová zastávka v obci Čerín 30.11.2022 31.12.2025
Autobusová zastávka v obci Čerín
Rekonštrukcia chodníka v obci Čerín 23.11.2022 31.12.2025
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Program rozvoja obce Čerín na roky 2023-2027 s výhľadom do r. 2030

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
PROGRAM ROZVOJA OBCE ČERÍN na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030 03.07.2023 31.12.2024

Verejné obstarávanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznámenie o zadaní zákazky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia