Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Ostatné dokumenty

Pozemkové úpravy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Výrub drevín

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Zverejnenie zámeru

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Odpadové hospodárstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Projekty EU

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Autobusová zastávka v obci Čerín 30.11.2022 31.12.2025
Autobusová zastávka v obci Čerín
Rekonštrukcia chodníka v obci Čerín 23.11.2022 31.12.2025
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Program rozvoja obce Čerín na roky 2023-2027 s výhľadom do r. 2030

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
PROGRAM ROZVOJA OBCE ČERÍN na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030 03.07.2023 31.12.2024

Verejné obstarávanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Podujatia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Turné po hradoch 2024 - koncert Lucie Bíla Hronsek 21.02.2024 28.06.2024
Koncert Lucie Bíla Hronsek 28.6.2024

Oznámenie o zadaní zákazky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia