Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 09.07.2020 25.07.2020
Výrub dreviny
Poľnohospodárska pôda zabezpečenie základnej starostlivosti 26.06.2020 31.10.2020
Poľnohospodárska pôda starostlivosť
Lienka vie počítať 15.05.2020 31.08.2020
Materská škola Čerín
Odkrývanie rozprávky - počítanie, farby a veľkosť 15.05.2020 31.08.2020
Materská škola Čerín
Svet chrobáčikov a hmyzu 15.05.2020 31.08.2020
Materská škola Čerín
Témy týždňov 15.05.2020 31.08.2020
Materská škola Čerín
Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe 11.03.2020 31.08.2020
Rekonštrukcia kotolne MŠ Čerín 07.01.2020 23.01.2024

Odpadové hospodárstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 26.02.2020 28.02.2021
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019, sadzba zákonného poplatku na rok 2020
Harmonogram zberu odpadu v roku 2020 27.12.2019 31.12.2020
Triedený odpad 05.11.2019 31.12.2020
Alchýmia triedenia odpadu 05.11.2019 31.12.2020

COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznam - mimoriadna zmena cestovného poriadku od 10.05.2020 11.05.2020 31.08.2020
Dôležité telefónne čísla pre seniorov 29.04.2020 31.08.2020
Telefónne linky samosprávy pre dôchodcov 16.04.2020 31.08.2020
COVID-19
Mimoriadna zmena cestovného poriadku 01.04.2020 31.08.2020
Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej dopravy zavedením mimoriadneho režimu ,,COVID-19"
Okresný úrad - info linka COVID-19 30.03.2020 31.08.2020
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 27.03.2020 31.08.2020
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - „Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19v 27.03.2020 31.08.2020
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia 26.03.2020 31.08.2020
Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom 24.03.2020 31.08.2020

Ostatné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Zverejnenie zámeru

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zverejnenie zámeru predať obecný majetok 06.07.2020 22.07.2020
Zámer predať obecný majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa

Verejné obstarávanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznámenie o zadaní zákazky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Podujatia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 16. marca 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia