Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Oznámenie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a upustenia od ústneho pojednávania 02.06.2023 18.06.2023
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania
Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov - žiadosť o zverejnenie výzvy 29.05.2023
Ej máje, máje, Deň detí 28.5.2023 23.05.2023 29.06.2023
Kultúrno -spoločenské podujatie
Čistý les=Čistá príroda- brigáda 20.mája 2023 16.05.2023 22.06.2023
Brigáda - zber odpadu v extraviláne obce.
X. ročník celosvetovej kampane "Vyzvi srdce k pohybu" 12.05.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 05.05.2023 07.06.2023
Prerušenie dodávky EE dňa 06.06.2023
Vývoz odpadových vôd 13.07.2022 31.12.2023
Vývoz odpadových vôd
Rekonštrukcia kotolne MŠ Čerín 07.01.2020 23.01.2024

Odpadové hospodárstvo

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Harmonogram zberu odpadu v roku 2023 20.12.2022 31.12.2023
Harmonogram zberu odpadu v roku 2023

Referendum 2023

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Projekty EU

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Autobusová zastávka v obci Čerín 30.11.2022 31.12.2025
Autobusová zastávka v obci Čerín
Rekonštrukcia chodníka v obci Čerín 23.11.2022 31.12.2025
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Rekonštrukcia kotolne MŠ Čerín 06.07.2022 06.07.2023
Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

Program rozvoja obce Čerín na roky 2023-2027 s výhľadom do r. 2030

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Ostatné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Pozemkové úpravy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Zverejnenie zámeru

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Výrub drevín

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022, voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Verejné obstarávanie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Podujatia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

COVID-19

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Oznámenie o zadaní zákazky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby prezidenta Slovenskej republiky dňa 16. marca 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia