Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Záverečný účet obce

Záverečný účet obce Čerín za rok 2023 Stiahnuté: 2x | 14.06.2024

Návrh záverečného účtu obce Čerín za rok 2023 Stiahnuté: 6x | 16.05.2024

Záverečný účet obce Čerín za rok 2022 Stiahnuté: 37x | 20.06.2023

Návrh záverečného účtu obce Čerín za rok 2022 Stiahnuté: 38x | 16.05.2023

Záverečný účet obce Čerín za rok 2021 Stiahnuté: 77x | 08.08.2022

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Čerín za rok 2021 Stiahnuté: 107x | 08.08.2022

Návrh záverečného účtu obce Čerín za rok 2021 Stiahnuté: 111x | 16.05.2022

Záverečný účet obce Čerín za rok 2020 Stiahnuté: 152x | 22.07.2021

Návrh záverečného účtu obce Čerín za rok 2020 Stiahnuté: 140x | 13.05.2021

Záverečný účet obce Čerín za rok 2019 Stiahnuté: 181x | 18.06.2020

Návrh záverečného účtu obce Čerín za rok 2019 Stiahnuté: 196x | 18.06.2020

Záverečný účet obce Čerín za rok 2018 Stiahnuté: 204x | 26.11.2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Čerín za rok 2017 Stiahnuté: 312x | 11.10.2018

Záverečný účet obce Čerín za rok 2017 Stiahnuté: 386x | 11.10.2018

Záverečný účet obce Čerín za rok 2017 - návrh Stiahnuté: 338x | 21.05.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k ZU 2013 Stiahnuté: 344x | 09.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016 Stiahnuté: 312x | 09.02.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2015 Stiahnuté: 335x | 09.02.2018

Hodnotiaca správa programový rozpočet 2013 Stiahnuté: 358x | 09.02.2018

Návrh záverečného účtu obce Čerín za rok 2016 Stiahnuté: 327x | 09.02.2018

Stránka