Obsah

Zápisnice

 

2024

Zápisnica z I. zasadnutia OZ dňa 15.3.2024 Stiahnuté: 10x | 17.04.2024

2023

Zápisnica z I. zasadnutie OZ dňa 10.03.2023 Stiahnuté: 160x | 31.03.2023

Zápisnica II. zasadnutie OZ dňa 16.6.2023 Stiahnuté: 56x | 04.09.2023

Zápisnica I. mimoriadne zasadnutie OZ dňa 07.08.2023 Stiahnuté: 55x | 04.09.2023

Zápisnica zo zasadnutia OZ Čerín dňa 22.09.2023 Stiahnuté: 44x | 20.10.2023

Zápisnica z II. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 15.11.2023 Stiahnuté: 60x | 30.11.2023

Zápisnica zo IV. zasadnutia OZ Čerín dňa 12.12.2023 Stiahnuté: 31x | 24.01.2024

2022

Zápisnica z I. mimoriadneho zasadnutia OZ dňa 23.01.2022 Stiahnuté: 265x | 25.01.2022

Zápisnica z I. zasadnutia OZ dňa 15.03.2022 Stiahnuté: 134x | 16.03.2022

Zápisnica II. mimoriadne zasadnutie OZ 11.04.2022 Stiahnuté: 140x | 13.04.2022

Zápisnica II. zasadnutie OZ dňa 17.06.2022 Stiahnuté: 102x | 02.08.2022

Zápisnica III. zasadnutie OZ dňa 13.07.2022 Stiahnuté: 104x | 14.07.2022

Zápisnica IV. zasadnutie OZ 7.10.2022 Stiahnuté: 90x | 17.10.2022

Zápisnica z Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.11.2022 Stiahnuté: 111x | 25.11.2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2022 Stiahnuté: 154x | 21.01.2023

2021

Zápisnica z I. zasadnutia OZ 8.3.2021 Stiahnuté: 183x | 12.03.2021

Zápisnica z ii. zasadnutie OZ 11.6.2021 Stiahnuté: 209x | 21.06.2021

Zápisnica III. zasadnutie OZ 27.08.2021 Stiahnuté: 159x | 06.09.2021

Zápisnica IV. zasadnutie OZ 13.12.2021 Stiahnuté: 154x | 17.12.2021

2020

Zápisnica z I. zasadnutia OZ 2020 Stiahnuté: 221x | 02.04.2020

Stránka