Obsah

Materská škola a Školská jedáleň pri Materskej škole

Fotogaléria

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Divadlo 2. 5. 2023

Gratulácie 2. 5. 2023

Jar k nám letí 2. 5. 2023

Tvorivé dielne 2. 5. 2023

Karneval 2. 3. 2023

Mikuláš 7. 2. 2023

Gratulácie 7. 2. 2023

Besiedka 7. 2. 2023

Plody jesene 1. 12. 2022

Jeseň v lese 1. 12. 2022

Doprava v MŠ 1. 12. 2022

Divadlo v MŠ 1. 12. 2022

Výlet do Zvolena 1. 7. 2022

Všeličo 1. 7. 2022

Rozlúčka 1. 7. 2022

Poslovia jari 1. 7. 2022

MDD 1. 7. 2022

Hmyz 1. 7. 2022

prvá prechádzajúci
z 3
posledná