Obsah

Stavebný úrad

Podateľňa:

Obecný úrad Čerín

Čerín č. 11

974 01 Banská Bystrica

Vybavuje:

Spoločný stavebný úrad 

PhDr. Miroslav Paučo

Partizánska 81

974 01 Banská Bystrica

048/414 5336

Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok: 8,00 hod. - 10,00 hod.

Streda: 14,00 hod. - 16,00 hod.

 

Stránka

  • 1