Navigácia

Obsah

Kontakty

Obec Čerín / ako právnická osoba/ vznikla v roku 1990 na základe zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení po komunálnych voľbách 23. -24. novembra 1990 ako orgán územnej samosprávy.

Adresa:
Obec Čerín
Čerín 11
974 01 Banská Bystrica

súčasný starosta Pavel Kmeť 

IČO: 00313335
DIČ: 2021115767

telefón:
048/4192204
048/4192329
048/4192359

e-mail:
pavel.kmet@cerin.sk
viera.kvakova@cerin.sk
jana.fungacova@cerin.sk

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu: 1398325001/5600
IBAN SK66 5600 0000 0013 9832 5001

BIC kód banky KOMASK2X

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Adresa:**
 
 
 

Poznámka:
1) * Povinné
2) ** Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov