Navigácia

Obsah

Zimná údržba miestnych komunikácií

Typ: ostatné
Zimná údržba miestnych komunikácií

Obec Čerín, Čerín č. 11, 974 01 Banská Bystrica OcU 824/2015 Čerín, 12.10.2015 Oznámenie o zadaní zákazky v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia obstarávateľa: Názov: Obec Čerín IČO: 0031333 Štatutárny orgán: Kmeť Pavel, starosta obce Sídlo: Čerín č.11,974 01 Banská Bystrica 2. Kontaktná osoba: Kmeť Pavel Telefón: 048/41922204, 0903 390680 3. Názov predmetu zákazky: Zimná údržba miestnych komunikácií v zimnom období 2015/2016 4. Predmet zákazky (zmluvy): poskytnutie služby – zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií v dĺžke 4,5, km na území obce Čerín 5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: zimné obdobie roku 2015/2016 6. Kritérium na hodnotenie ponúk: cena predmetu zákazky 7. Termín doručenia cenovej ponuky: 31.10.2015 Zverejnené 12.10.2015


Vytvorené: 9. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 2. 2018 10:37
Autor: Správca Webu