Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čerín

Vyvesené: 17. 5. 2022

Dátum zvesenia: 15. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť