Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čačín

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čačín

Vyvesené: 10. 5. 2022

Dátum zvesenia: 9. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť