Navigácia

Obsah

Tlačivá, iné dokumenty

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Stiahnuté: 66x | 09.02.2018

Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňa pobytu Stiahnuté: 84x | 09.02.2018

Výrub drevín

Výrub dreviny Stiahnuté: 68x | 09.02.2018

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 72x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Stiahnuté: 73x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 2 Stiahnuté: 68x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 3 Stiahnuté: 71x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 4 Stiahnuté: 78x | 09.02.2018

Poplatky za služby a prenájom majetku

Poplatky za prenájom a služby Stiahnuté: 69x | 09.02.2018

SHR

SHR Stiahnuté: 73x | 09.02.2018

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 69x | 09.02.2018

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 65x | 09.02.2018

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 67x | 09.02.2018

Overovanie

Overovanie Stiahnuté: 68x | 09.02.2018

Stránka

  • 1