Navigácia

Obsah

Dokumenty

Tlačivá, iné dokumenty

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Stiahnuté: 108x | 09.02.2018

Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňa pobytu Stiahnuté: 127x | 09.02.2018

Výrub drevín

Výrub dreviny Stiahnuté: 106x | 09.02.2018

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 114x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Stiahnuté: 129x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 2 Stiahnuté: 106x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 3 Stiahnuté: 116x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 4 Stiahnuté: 135x | 09.02.2018

Poplatky za služby a prenájom majetku

Poplatky za prenájom a služby Stiahnuté: 113x | 09.02.2018

SHR

SHR Stiahnuté: 115x | 09.02.2018

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 115x | 09.02.2018

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 100x | 09.02.2018

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 100x | 09.02.2018

Overovanie

Overovanie Stiahnuté: 107x | 09.02.2018

Stránka

  • 1