Navigácia

Obsah

Dokumenty

Tlačivá, iné dokumenty

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Stiahnuté: 162x | 09.02.2018

Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňa pobytu Stiahnuté: 184x | 09.02.2018

Výrub drevín

Výrub dreviny Stiahnuté: 157x | 09.02.2018

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 166x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Stiahnuté: 191x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 2 Stiahnuté: 157x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 3 Stiahnuté: 185x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 4 Stiahnuté: 188x | 09.02.2018

Poplatky za služby a prenájom majetku

Poplatky za prenájom a služby Stiahnuté: 159x | 09.02.2018

SHR

SHR Stiahnuté: 175x | 09.02.2018

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 172x | 09.02.2018

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 149x | 09.02.2018

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 153x | 09.02.2018

Overovanie

Overovanie Stiahnuté: 173x | 09.02.2018

Stránka

  • 1