Navigácia

Obsah

Tlačivá, iné dokumenty

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Stiahnuté: 80x | 09.02.2018

Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňa pobytu Stiahnuté: 100x | 09.02.2018

Výrub drevín

Výrub dreviny Stiahnuté: 83x | 09.02.2018

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 86x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Stiahnuté: 89x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 2 Stiahnuté: 81x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 3 Stiahnuté: 85x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 4 Stiahnuté: 92x | 09.02.2018

Poplatky za služby a prenájom majetku

Poplatky za prenájom a služby Stiahnuté: 85x | 09.02.2018

SHR

SHR Stiahnuté: 88x | 09.02.2018

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 85x | 09.02.2018

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 79x | 09.02.2018

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 79x | 09.02.2018

Overovanie

Overovanie Stiahnuté: 81x | 09.02.2018

Stránka

  • 1