Navigácia

Obsah

Dokumenty

Tlačivá, iné dokumenty

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Stiahnuté: 140x | 09.02.2018

Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňa pobytu Stiahnuté: 154x | 09.02.2018

Výrub drevín

Výrub dreviny Stiahnuté: 139x | 09.02.2018

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 141x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Stiahnuté: 164x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 2 Stiahnuté: 132x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 3 Stiahnuté: 158x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 4 Stiahnuté: 163x | 09.02.2018

Poplatky za služby a prenájom majetku

Poplatky za prenájom a služby Stiahnuté: 138x | 09.02.2018

SHR

SHR Stiahnuté: 147x | 09.02.2018

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 149x | 09.02.2018

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 127x | 09.02.2018

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 129x | 09.02.2018

Overovanie

Overovanie Stiahnuté: 133x | 09.02.2018

Stránka

  • 1