Navigácia

Obsah

Dokumenty a tlačivá

Tlačivá, iné dokumenty

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Stiahnuté: 177x | 09.02.2018

Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňa pobytu Stiahnuté: 199x | 09.02.2018

Výrub drevín

Výrub dreviny Stiahnuté: 171x | 09.02.2018

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 183x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Stiahnuté: 208x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 2 Stiahnuté: 174x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 3 Stiahnuté: 201x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 4 Stiahnuté: 202x | 09.02.2018

Poplatky za služby a prenájom majetku

Poplatky za prenájom a služby Stiahnuté: 176x | 09.02.2018

SHR

SHR Stiahnuté: 197x | 09.02.2018

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 190x | 09.02.2018

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 166x | 09.02.2018

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 167x | 09.02.2018

Overovanie

Overovanie Stiahnuté: 187x | 09.02.2018

Stránka

  • 1