Navigácia

Obsah

Dokumenty a tlačivá

Tlačivá, iné dokumenty

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Stiahnuté: 217x | 09.02.2018

Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňa pobytu Stiahnuté: 234x | 09.02.2018

Výrub drevín

Výrub dreviny Stiahnuté: 208x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Stiahnuté: 252x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 2 Stiahnuté: 215x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 3 Stiahnuté: 248x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 4 Stiahnuté: 252x | 09.02.2018

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 20x | 19.11.2020

Poplatky za služby a prenájom majetku

Poplatky za prenájom a služby Stiahnuté: 219x | 09.02.2018

SHR

SHR Stiahnuté: 236x | 09.02.2018

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 236x | 09.02.2018

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 206x | 09.02.2018

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 208x | 09.02.2018

Overovanie

Overovanie Stiahnuté: 230x | 09.02.2018

Stránka

  • 1