Navigácia

Obsah

Dokumenty a tlačivá

Tlačivá, iné dokumenty

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok Stiahnuté: 235x | 09.02.2018

Ohlasovňa pobytu

Ohlasovňa pobytu Stiahnuté: 254x | 09.02.2018

Výrub drevín

Výrub dreviny Stiahnuté: 231x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín Stiahnuté: 277x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 2 Stiahnuté: 236x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 3 Stiahnuté: 271x | 09.02.2018

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín 4 Stiahnuté: 278x | 09.02.2018

Žiadosť o výrub dreviny Stiahnuté: 40x | 19.11.2020

Poplatky za služby a prenájom majetku

Poplatky za prenájom a služby Stiahnuté: 241x | 09.02.2018

SHR

SHR Stiahnuté: 258x | 09.02.2018

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 255x | 09.02.2018

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR Stiahnuté: 229x | 09.02.2018

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie SHR Stiahnuté: 230x | 09.02.2018

Overovanie

Overovanie Stiahnuté: 251x | 09.02.2018

Stránka

  • 1