Navigácia

Obsah

Dokumenty a tlačivá

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 224x | 09.02.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 175x | 09.02.2018

Žiadosť - Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 213x | 09.02.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 269x | 09.02.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutie 2020 Stiahnuté: 16x | 31.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia 2020 Stiahnuté: 17x | 03.02.2020

Ohlásenie drobnej stavby 2020 Stiahnuté: 45x | 03.02.2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 2020 Stiahnuté: 12x | 03.02.2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby 2020 Stiahnuté: 12x | 03.02.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 2020 Stiahnuté: 10x | 03.02.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 2020 Stiahnuté: 17x | 03.02.2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 2020 Stiahnuté: 20x | 03.02.2020

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 2020 Stiahnuté: 13x | 03.02.2020

Stránka

  • 1