Navigácia

Obsah

Dokumenty a tlačivá

Stavebný úrad

Stavebný úrad

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 284x | 09.02.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 228x | 09.02.2018

Žiadosť - Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 268x | 09.02.2018

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 315x | 09.02.2018

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutie 2020 Stiahnuté: 80x | 31.01.2020

Návrh na vydanie územného rozhodnutia 2020 Stiahnuté: 74x | 03.02.2020

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 2020 Stiahnuté: 61x | 03.02.2020

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby 2020 Stiahnuté: 70x | 03.02.2020

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 2020 Stiahnuté: 67x | 03.02.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia 2020 Stiahnuté: 70x | 03.02.2020

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 2020 Stiahnuté: 77x | 03.02.2020

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením 2020 Stiahnuté: 69x | 03.02.2020

Ohlásenie drobnej stavby žiadosť Stiahnuté: 38x | 12.08.2020

Stránka

  • 1