Navigácia

Obsah

Organizačné členenie

Obecný úrad - základné úlohy

  • Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce
  • Obecný úrad nemá právnu subjektivitu
  • Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce
  • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, obecného zastupiteľstva
  • Je podateľňou a výpravňou obce
  • Pripravuje podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisíí OZ
  • Zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec
  • Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce

Odpadové hospodárstvo

https://www.naturpack.sk/

Odpadové hospodárstvo

Harmonogram zberu odpadu 2.polrok 2016 Stiahnuté: 312x | 09.02.2018

Harmonogram vývozu odpadov 1. polrok 2016 Stiahnuté: 264x | 09.02.2018

Harmonogram vývozu odpadu 2015 Stiahnuté: 273x | 09.02.2018

Harmonogram vývozu odpadu 2015 Stiahnuté: 288x | 09.02.2018

Harmonogram vývozu odpadu 2014 Stiahnuté: 335x | 09.02.2018

Pravidlá a podmienky zberu Stiahnuté: 325x | 09.02.2018

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018 Stiahnuté: 329x | 02.03.2018

NATUr-PACK Stiahnuté: 186x | 10.05.2019

Stránka

  • 1