Obsah

Materská škola a Školská jedáleň pri Materskej škole

Fotogaléria

prvá
z 3
posledná

Divadlo v MŠ 1. 12. 2022

Výlet do Zvolena 1. 7. 2022

Všeličo 1. 7. 2022

Rozlúčka 1. 7. 2022

Poslovia jari 1. 7. 2022

MDD 1. 7. 2022

Hmyz 1. 7. 2022

Mikuláš 8. 12. 2021

Pani Jeseň v škole 24. 11. 2021

MDD 19. 7. 2021

Jar v Podháji 7. 5. 2021

September 2020 21. 10. 2020

Aktivity detí MŠ 16. 4. 2020

Gratulácie deťom 16. 4. 2020

prvá
z 3
posledná