Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.06.2018

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

28/2018

100,00 EUR sto eur

Auto-Piko s.r.o.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

27.06.2018

Dodatok č. 1 k Zml. o prenájme nebytových priestorov č. 1/2012

27/2018

neuvedená

Pavel Madoš

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

20.06.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

22/2018

583,00 EUR

Bc. Martin Švidraň

Obec Čerín

19.06.2018

Zmluva na zabezpéečneie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

21/2018

25,00 EUR 25 €/mes.

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

18.06.2018

Dohoda o výmene SIM karty

20/2018

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

25.05.2018

Zmluva o audítorskej činnosti

19/2018

600,00 EUR Šesťsto

Ing. Cibulová Daniela

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

25.05.2018

Zmluva o spolupráci

18/2018

90,00 EUR Deväťdesiat

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

10.05.2018

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

17/2018

neuvedená

Ing. Tomáš Vajda

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

03.05.2018

Zmluva č. 38 806

16/2018

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

03.05.2018

Rámcová kúpna zmluva č. KZ 2018/BB 009

15/2018

neuvedená

CHRIEN, spol. s r.o., Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

27.04.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

14/2018

neuvedená

NATUR-PACK, a.s.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

17.04.2018

Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu

13/2018

neuvedená

Mesto Banská Bystrica

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

13.04.2018

Zmluva o dielo č.180401

11/2018

400,00 EUR Štyristo

EU PROFI, s.r.o.

galileo

13.04.2018

Zmlouva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služie

10/2018

240,00 EUR Dvestoštyridsať

Top Spoločnosti s.r.o., Farská, 94901 Nitra

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

13.04.2018

Kúpna zmluva na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

9/2018

Nula

Valman, s.r.o., Nový Svet 27/4768, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

13.04.2018

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/03/027

8/2018

9,00 EUR Deväť

KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 630, 04001 Košice-Sever

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

27.03.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

7/2018

407,00 EUR Štyristosedem

Andrej Drako

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

27.03.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

6/2018

627,00 EUR Šesťstodvadsaťsedem

Ing. Tomáš Vajda

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

12.03.2018

Zmluva o prevádzke webového sídla

5/2018

300,00 EUR Tristo eur

galileo

obec Čerín

12.03.2018

Zmluva o vytvorení webového sídla

4/2018

864,00 EUR Osemstošesťdesiatštyri

galileo

Obec Čerín

12.03.2018

Združené poistenie majetku č.6807776560

3/2018

1 000,00 EUR Tisíc eur

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

12.03.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

1/2018

209,75 EUR Dvestodeväť eur 75/100

URBÁNI & Partners s.r.o., Skuteckého 17, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

12.03.2018

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu a výkupu odpadov

2/2018

Neuvedené

Zberné suroviny Žilina, a.s.

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: