Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2018

Zmluva o dielo

43/2018

0,00 EUR neuvedená

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

04.12.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikát SSL

41/2018

438,00 EUR Štyristotridsaťosem

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

24.10.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

40/2018

184,00 EUR jednostoosemdesitaštyri

EKOTEC, spol. s r.o.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

16.10.2018

Darovacia zmluva

39/2018

300,00 EUR Tristo

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

11.09.2018

Poistná zmluva pre skupinové poistenie

38/2018

99,36 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

10.09.2018

Dodatok č.8 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

37/2018

neuvedená

Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.08.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

36/2018

neuvedená

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14/A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

07.08.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-373-002/2018

35/2018

neuvedená

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

04.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančného daru

26/2018

100,00 EUR

AG PONIKY, s.r.o.

Obec Čerín

04.07.2018

Zmluva o poskytnutí daru

25/2018

100,00 EUR

AGRO - PONIKY, s.r.o.

Obec Čerín

04.07.2018

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

24/2018

250,00 EUR

Belex, s.r.o.

Obec Čerín

04.07.2018

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

23/2018

100,00 EUR

MAGNA-ON, s.r.o, Kapitulská 8, 97401 Banská Bystrica

Obec Čerín

03.07.2018

Zmluva o pooskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

33/2018

1 560,00 EUR jedentisícpäťstošesťdesiat

Ultima Ratio, s.r.o., Belopotockého 720/2, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

03.07.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

32/2018

1 560,00 EUR jedentisícpäťstošesťdesiat eur

Ultima Ratio, s.r.o., Belopotockého 720/2, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

29.06.2018

Zmluva o poskytnutí služieb

31/2018

120,00 EUR jednosto dvadsať eur

Miroslav Danislav

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

29.06.2018

Zmluva o dielo

30/2018

100,00 EUR sto eur

Matej Miklian

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

28.06.2018

Zmluva o reklame, propagácii a spolupráci

29/2018

neuvedená

KOLIBA Trade, s.r.o.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

28.06.2018

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

28/2018

100,00 EUR sto eur

AUTO - PIKO s.r.o., 72, 97401 Čerín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

27.06.2018

Dodatok č. 1 k Zml. o prenájme nebytových priestorov č. 1/2012

27/2018

neuvedená

Pavel Madoš

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

20.06.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

22/2018

583,00 EUR

Bc. Martin Švidraň

Obec Čerín

19.06.2018

Zmluva na zabezpéečneie zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

21/2018

25,00 EUR 25 €/mes.

no-one, s. r. o., Frankovská, 83101 Bratislava

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

18.06.2018

Dohoda o výmene SIM karty

20/2018

0,00 EUR

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

25.05.2018

Zmluva o audítorskej činnosti

19/2018

600,00 EUR Šesťsto

Ing. Cibulová Daniela

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

25.05.2018

Zmluva o spolupráci

18/2018

90,00 EUR Deväťdesiat

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

10.05.2018

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

17/2018

neuvedená

Ing. Tomáš Vajda

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: