Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.02.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

3/2020

20,89 EUR dvadsať eur 89/100

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

03.02.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

1/2020

viď.dodatok

Marius Pedersen

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

03.02.2020

Príloha č. 1 k Zmluve o vývoze odpadu č. 15 002/21

2/2020

viď. zmluva

Marius Pedersen

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

31.12.2019

Cenník Spoločnosti Pohronie, a.s. za zneškodnenie odpadov

53/2019

100,00 EUR viď.cenník

Spoločnosť Pohronie, a.s.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

30.12.2019

Zmluva o dielo

52/2019

300,00 EUR tristo eur

Jozef Suja - Stolárstvo, Čačín 41, 974 01 Čerín

Obec Čerín

19.12.2019

Zmluva o pposkytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

51/2019

140,40 EUR Jednostoštyridsať e

Slovenské misijné hnutie

Obec Čerín

19.12.2019

Dodatok 1 zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovnui

50/2019

1 063,19 EUR jednostotisícšesťdesiattri € 19/100

Komunálna posťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

09.12.2019

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

49/2019

neuvedená

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

09.12.2019

Municipálny úver - Univerzál

48/2019

20 000,00 EUR Dvadsaťtisiíc eur

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

09.12.2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 140/008/19

47/2019

105 459,40 EUR Jednostopäťtisícštyristopäťdesiatdeväť eur 40/100

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Čerín

20.11.2019

Kúpna zmluv ao predaji drevných peliet

46/2019

258,00 EUR dvestopäťdesiat eur (sDPH) /1 t

TECHenergo, s.r.o.

Obec Čerín

30.10.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

45/2019

156,80 EUR neposkytuje sa odmena, platby za poskytovanie Služieb na základe Prevádzkovej zmluvy

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín

30.10.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

44/2019

708,00 EUR Sedemstoosem

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Čerín

30.10.2019

Dodatok k DIZ

43/2019

neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Čerín

22.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

42/2019

500,00 EUR Päťsto eure

Rímskokatolícka cirkev farnosť Čerín

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

01.10.2019

Zmluva o zriadení združenia obcí

41/2019

neuvedená

Banskobystrické regionálne združenie obcí

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

01.10.2019

Dodatok č.2 k Zml. o poskyt.NFP KŽP-PO4-SC411-2017-36/Q908

40/2019

neuvedená

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

01.10.2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávaia certifikátov č.201912011

39/2019

100,80 EUR Jednosto eur osemdesiat eurocentov

Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

01.10.2019

Zmluva o reklame, propagácii a spolupráci

38/2019

neuvedená

KOLIBA Trade, s.r.o.

Obec Čerín, 11, 97401 Čerín

18.09.2019

Skupinové poistenie

37/2019

103,68 EUR Jednostotri eur 68 eurocentov

Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group

Obec Čerín

18.09.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

36/2019

111 009,90 EUR Jednostojedenásaťtisícdeväť eur 90 eurocentov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Čerín

27.08.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

35/2019

29,00 EUR dvadsať deväť eur

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Obec Čerín

07.08.2019

Kúpna zmluva

34/2019

300,00 EUR triso eur

DANKO BB s.r.o.

Obec Čerín

30.07.2019

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.

33/2019

2 400,00 EUR Dvetisícštyristo eur

JPT STAVBY, s.r.o.

Obec Čerín

15.07.2019

Hromadná licenčná zmluva

32/2019

80,00 EUR osemdesiat eur

SOZA, Rastislavova 3, 82108 Bratislava

Obec Čerín

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: